Üyelikler

Bilgi Kütüphanesi aşağıdaki organizasyonlara üyedir:

  • ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu

Ankos, Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmektedir.

  • EBLIDA : Avrupa Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon Dernekleri Bürosu

Avrupa toplumlarında kütüphanelerde telif hakları, lisanslama, kültür/eğitim, bilgiye erişim ve dijitalleşme konularında çalışmalar yürüten; Avrupa'dan birçok kurumun ve derneğin üyesi olduğu kütüphane ve bilgi merkezleri federasyonudur.

  • IALL : Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği

Yasal bilgilerin yayılmasıyla ilgili bireylerin, kütüphanelerin ve diğer kuruluşların çalışmalarını teşvik eden bir kuruluştur.

  • TKD : Türk Kütüphaneciler Derneği

TKD'nin genel amacı; bilgi-belge merkezlerinde çalışan personelin ve bu merkezlerde sunulan hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlayarak katkıda bulunmaktır.

  • ÜNAK : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

  • ÜNAK - THKP : ÜNAK - Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu