Açık Erişim

Açık erişim sistemi; İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bulunan bölüm ve birimlerin entellektüel birikimini ve yayınlarını bir araya toplayarak, dijital açık arşiv oluşturur. Oluşturulan bu arşiv ile internet aracılığıyla uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Açık erişim sistemi ile kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları, vb. gibi akademik çalışmalar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulmasını, böylece kaynakların uluslararası indekslerde yer alması sağlanır.

İstanbul BİLGİ Üniversitesi Açık Erişim Sayfası: https://openaccess.bilgi.edu.tr/?locale-attribute=tr