Ödünç - İade Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi mensupları kitap ve benzeri kaynak ile görsel işitsel kaynakları ödünç alabilir veya kütüphane içinde kullanabilirler. İşlem yapılmadan hiçbir kaynak ödünç verilmez.

Genel koleksiyon kitabı ve “long term reserve”(6 gün ödünç alınan) kitapları başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde 2 kez uzatılır.

Reserve koleksiyonunda bulunan kaynaklar elektronik katalogta “Reserve” sözcüğü ile belirtilmiştir. “Reserve” kaynakları 3 saat ve 1 gece (18.00 den sonra ödünç verilir. Ertesi gün 09.00 da iadesi alınır.) süreyle ödünç verilir.

Öğretim elemanları, reserve'e koymak istedikleri kaynaklar için reserve formu doldurarak kütüphaneye iletmelidir. Reserve formunu buradan indirebilirsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kütüphaneden tablet ödünç alabilir. Ödünç süresi boyunca tabletlere indirilen veya kaydedilen veriler tablet iade alındıktan sonra silinir. Silinen veya kaybolan verilerden kütüphane sorumlu değildir. Ödünç alınan tabletler ve aksesuarları kütüphaneye iade edilene kadar kullanıcının sorumluluğundadır.

Gazeteler, dergilerin son sayıları, “special collection” ve referans kaynakları ödünç verilmez.

Kitaplar ve diğer kütüphane kaynakları kullanıcı türlerine göre değişik sürelerle ödünç verilir. Bilgi kütüphanesinde çeşitli kullanıcı türleri vardır. Her türde kullanıcının ödünç alacağı kaynak sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Ödünç Alma:

 • Ödünç / İade işlemlerinde kullanıcı üniversite kimlik kartını göstermekle yükümlüdür.
 • Ödünç alınan kütüphane kaynağı gününde iade edilmelidir.
 • Kullanıcılar uzatma işlemlerini internet üzerinden yapabilirler.
 • Telefon ve e-mail yoluyla uzatma işlemi yapılmamaktadır.

Akademik Personel

Ders Notu (3 saat)
Rezerve kaynağı (3 saat)
Film (7 gün)
Müzik kaydı (15 gün)
Kitap (30 gün)
Rapor (30 gün)
CD-ROM (30 gün)
Tez (15 gün)
Nota (15 gün)
Ciltli Dergi (15 gün)
Bu grup içinden 3 adet Bu grup içinden 8 adet Bu grup içinden 30 adet Bu grup içinden 8 adet

 

Doktora Öğrencisi

Ders Notu (3 saat)
Rezerve kaynağı (3 saat)
Film (7 gün)
Müzik kaydı (7 gün)
Kitap (30 gün)
Rapor (30 gün)
CD-ROM (30 gün)
Tez (15 gün)
Nota (7 gün)
Ciltli Dergi (7 gün)
Bu grup içinden 3 adet Bu grup içinden 5 adet Bu grup içinden 25 adet Bu grup içinden 5 adet

 

Yüksek Lisans Öğrencisi

Ders Notu (3 saat)
Rezerve kaynağı (3 saat)
Film (7 gün)
Müzik kaydı (7 gün)
Kitap (21 gün)
Rapor (21 gün)
CD-ROM (21 gün)
Tez (7 gün)
Nota (7 gün)
Ciltli Dergi (7 gün)
Bu grup içinden 3 adet Bu grup içinden 5 adet Bu grup içinden 20 adet Bu grup içinden 5 adet

 

Lisans Öğrencisi

Ders Notu (3 saat)
Rezerve kaynağı (3 saat)
Film (7 gün)
Müzik kaydı (7 gün)
Kitap (15 gün)
Rapor (15 gün)
CD-ROM (15 gün)
Tez (7 gün)
Nota (7 gün)
Ciltli Dergi (7 gün)
Bu grup içinden 3 adet Bu grup içinden 2 adet Bu grup içinden 15 adet Bu grup içinden 2 adet

 

İdari Personel

Ders Notu (3 saat)
Rezerve kaynağı (3 saat)
Film (7 gün)
Müzik kaydı (7 gün)
Kitap (15 gün)
Rapor (15 gün)
CD-ROM (15 gün)
Tez (7 gün)
Nota (7 gün)
Ciltli Dergi (7 gün)
Bu grup içinden 2 adet Bu grup içinden 2 adet Bu grup içinden 15 adet Bu grup içinden 2 adet

 

Bilgi Mezunları

Kitap (21 gün)
Rapor (21 gün)
CD-ROM (21 gün)
Bu grup içinden 5 adet

 

Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenciler

Reeder2 (e-kitap okuyucu, e-ink ekran) 14 gün
ReedPad (tablet bilgisayar) 7 gün
Bu kaynaklarda süre uzatması yapılmamaktadır.

Geciken Kaynaklar:
Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynağı gününde iade etmelidir. İadesi geciken kaynaktan para cezası alınır.

 • Genel Koleksiyon
  İadesi geciken her kaynağa gün başına 0,50 TL ceza alınır.
 • "Reserve" Koleksiyonu:
  İadesi geciken her kaynağa saat başına 1 TL ceza alınır.
 • Gör-işit Koleksiyonu:
  Günlük ödünçlerde iadesi geciken her kaynağa gün başına 1 TL ceza alınır.
  Saatlik ödünçlerde iadesi geciken her kaynağa saat başına 1 TL ceza alınır.
  Tabletlerin gecikme bedeli gün başına 5 TL'dir.
 • Kütüphane gecikme bedeli, internet bankacılığından, ATMden veya banka şubesinden Garanti BankasıIBAN: TR450006200167100006201302 hesabına ödenebilir.
 • Ödeme dekontu kütüphaneye elden teslim edebilir veya kutuphane@bilgi.edu.tr adresine e-mail ile gönderilebilir.