Kullanıcı Eğitimi

Enformasyon Uzmanları araştırma yöntemleri, e-kaynaklara erişim ve akademik amaçlı internet kullanımı konularında her düzeyde uygulamalı dersler vermektedir. Ayrıca, öğrencilere proje çalışmalarında ve tez yazım aşamalarında bireysel enformasyon hizmetleri de verilmektedir.

Kullanıcı Eğitimi İstek Formu:

Kullanıcı eğitimi isteği için aşağıdaki formu doldurup gönderin. Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Kullanıcı eğitimi istenen ders:

Kullanıcı eğitiminin yeri ve zamanı: