kpy_kapak_foto

KPY Koleksiyonu

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kütüphanesi'nde yer alan Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Kütüphanesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi ve Boekman Vakfı işbirliğinde kuruldu. Kütüphane, kültür politikaları ve kültür yönetimi ile ilgili akademik çalışma ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunmak, aynı zamanda bu alanda araştırma yapan akademisyen, öğrenci ve meraklıları bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.

KPY Araştırma Kütüphanesi, kültür politikaları ve yönetimi alanında yayımlanmış kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, e-referans kaynakları, e-makale, tez, araştırma çalışmaları, raporlar ve diğer akademik internet kaynaklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Zengin ve kapsamlı sosyal bilimler koleksiyonu ve deneyimli kadrosu ile BİLGİ kütüphane, daha önce kurdukları Avrupa Dokümantasyon Merkezi deneyimini, kültür politikaları alanında uzmanlaşmış Boekman Vakfı (Hollanda) ile birleştirerek yeni bir koleksiyonun temellerini attı. Kütüphane Boekman Kütüphanesi tarafından bir araya getirilmiş olan yayınları ve Türkiye'de yerel kültür politikaları konularına dair şehir odaklı kaynakları içermektedir. Bu kaynakların çoğunluğu İngilizce ve Türkçe olup, koleksiyon yeni kaynaklarla sürekli geliştirilmektedir.

KPY Araştırma Kütüphanesi amaçları arasında:

  • Türkiye’de yerel kültür politikaları konularına dair şehir odaklı kaynakları toplamak;
  • Türkiye’de kültür politikaları ve yönetimi alanında yazılanları toparlayan bir arşiv oluşturmak;
  • Projenin işleyiş ve sürecine dair belgeleri de kataloglayıp, başka projelerin yazım ve uygulama sürecine destek olmak;
  • Mümkün olan tüm kaynakları internet üzerinden erişilebilir kılarak, alanın yaygınlaşmasına destek olmak;
  • Ulusal ve uluslararası alanda telif haklarını göz önünde bulundurarak kültür politikalarının gelişimine öncü olmak.

KPY Kataloğunda Tara