Koleksiyon Geliştirme

Bilgi Kütüphanesi, Üniversitede yapılan öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemektedir. 
Kütüphanenin koleksiyon oluşturmadaki temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir : 
• Öğretimi ve entelektüel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap, DVD, dergi, rapor, elektronik bilgi kaynağı, e-dergi, e-makale ve diğer kaynakları sağlamak. 
• Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak. 
• Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak. 
• Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak. 

KAYNAK SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİ:

Satınalma veya bağış yoluyla kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynaklar, üniversitenin genel eğitim hedefine ve saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmalıdır. 
• Konu ve dil olarak üniversitenin programlarına uygunluğu 
• Halen koleksiyonda o alandaki kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluğu 
• Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statusü 
• Kaynağın maliyeti 
• Bibliyografyalarda kullanılmış olması 
• Yakın çevre kütüphanelerinde bulunabilmesi 
• Eleştirmenlerin ve üniversite üyelerinin önerileri 
• Yayınevinin güvenilirliği ve standartları 
• Fiziki formun uygunlugu

Kitap ve Görsel-İşitsel Materyal İçin Satın Alma İstek Formu:

Kullanıcı Bilgileri:

Alınması İstenilen Kaynak:

160€ üzerindeki siparişler için aşağıda linki verilen formlar doldurulup, basılı ve imzalı olarak kütüphaneye gönderilmelidir. Lütfen form için burayı tıklayın.