Mezun

Mezun öğrencilerimiz, kütüphanemizi ziyaret ederek, yalnızca kütüphane içinde görsel - işitsel, basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabilmekte, basılı kaynakları ödünç alabilmektedir. Lisans anlaşmaları gereği  mezun öğrenciler elektronik kaynaklara yalnızca kampüs içinden erişebilmektedir.