Mezun

Mezun öğrencilerimiz, kütüphanemizi ziyaret ederek, yalnızca kütüphane içinde görsel- işitsel, basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabilmekte, basılı kaynakları ödünç alabilmekte, telif hakları ölçütlerinde fotokopi çektirebilmektedirler.   Lisans anlaşmaları gereği kütüphane politikalarında güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda mezun öğrenciler elektronik kaynaklara yalnızca kampüs içinden erişebilmektedir.