Hedefler ve Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Hedefler:

  • Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve erişilmesini sağlamak.                               
  • Akademik araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi vermek.                             
  • Geleneksel ve çevrimiçi kütüphane hizmetleri kullanımlarını geliştirmek.

Amaçlanan Öğrenme Kazanımları: 

  • Öğrenciler, hedeflenen ve konuyla ilgili olan makalelere erişmek için çevrimiçi kütüphane sistemini kullanarak bir veri tabanında ya da keşif aracında araştırma yapabileceklerdir.
  • Basılı koleksiyonu maksimum etkililikle keşfetmek için kütüphane yönetim sistemini kullanabilecektir.