Deneme Veri Tabanı: JSTOR Lives of Literature

 Başlıca edebi akımlarla ilgili Orta Çağ, Victoria ve Edward dönemlerine ait metinlerin derinlemesine incelendiği akademik dergilere ve açık erişimli e-kitaplara tam metin erişim imkanı sağlar.

Link: Veri tabanı linki

Son Erişim: 30 Haziran 2021