Kütüphaneci-Birim Sorumlusu Serkan Kılıç

Serkan Kılıç

Kütüphaneci-Birim Sorumlusu

Kataloglama&Metadata - Akademik İletişim - Kütüphane Teknik Hizmetleri - APYS - Bilimsel Yayın Teşvik

Serkan Kılıç lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2000 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi - Referans Bölümünde Uzman Kütüphaneci olarak başlamıştır. 2008-2017 yılları arasında Kataloglama ve Metadata Bölümünde Uzman kütüphaneci olarak çalışmış ve 2017 yılından itibaren kariyerine e-Kütüphane ve kataloglama sorumlusu olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Library of Congress Sınıflama Sistemi, LC Konu Başlıkları, LC Authority, Anglo-Amerikan Katologlama Kuralları-II, Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA), bilimsel yayın teşviği, akademik iletişim ve APYS çalışmalarını yapmaktadır.

Tel: 0212 311 63 99

e-Posta: serkan.kilic@bilgi.edu.tr