A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Veritabanları
Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi
Topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi alanlarda 363 makaleye ve harita, minyatür, gravür, resim ve arşiv belgesi olmak üzere 4.000 görsel malzemeye erişim sağlamaktadır
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin önemli kaynakları, araştırma, inceleme ve tercümeleri kapsar.
Dergipark
Türkiye’de yayımlanan tüm bilim alanları ile ilgili 2.165’den fazla akademik dergiye online ortamda erişim sağlamaktadır.
Directory of Open Access Books (DOAB)
415'den fazla yayıncıdan 34.520’den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bu veri tabanı editoryal süreçlerden geçmiş, açık erişimi olan, bilimsel makaleleri içermektedir. Bu veri tabanında 15.000'den fazla dergi 5.649.964’den fazla makale bulunmaktadır.
EUR-LEX
AB müktesebatının tamamına erişim sağlamakta olup, AB anlaşmalarını, mevzuatlarını, içtihad hukukunu, kanun tekliflerini ve AB Resmi Gazetesini içerir. EUR-Lex veri tabanında, yürürlükteki AB Mevzuatının tümüne erişim bulunmaktadır.
EUROPA: European Union Databases
Avrupa Birliği ve ilgili çeşitli alanlarda veri tabanlarını içerir.
Europeana
Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 62 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
Eurostat
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her konuda ayrıntılı ve karşılaştırmalı istatistik bilgilerini içeren bir veri tabanıdır.
Global Economic Monitor
Gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM; döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, emtia fiyatları ve gelişen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri vb. içeren bir veritabanıdır.
IMF eLIBRARY
IMF dergilerine, kitaplarına, çalışma raporlarına, verilere ve istatistiki bilgilere doğrudan erişim sağlayarak analiz ve araştırma yapmayı kolaylaştıran bir veri tabanıdır. Veri tabanının içerisinde 22.135’den fazla kitap ve analitik rapor, 19.162 dergi sayısına ve 614 istatistiki rapora erişilebilmektedir.
Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations
İstanbul Bilgi Üniversitesinde, bilimsel yazı ve tez yazım sürecinde araştırmacılara kaynak olan e-kitaptır.
İstanbul Bilgi University Open Access Repository
İstanbul Bilgi Üniversitesi mensupları tarafından yayınlanmış tez, rapor ve diğer türlerden oluşan 3.115’den fazla yayını içerir.
OpenAIRE
124 milyondan fazla yayın, 14.192.895’den fazla data seti, 85.050’den fazla açık erişim kaynağı ve diğer açık erişimli dergileri kullanıma sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa açık erişim politikaları ilgili rehber ve kılavuzlar da bulunmaktadır.
PubMed Central
Sağlık, biyotıp ve yaşam bilimleri alanında 3.000’den fazla açık erişimli dergiye ve 6.6 milyondan fazla açık erişimli makaleye erişim sağlar.
SCIMAGO
Bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan, bilimsel yayın performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir. Araştırmalarda kurumların yerini ve araştırma performansını görüntülemeye de yardımcı olur.
T.C. Resmi Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılan Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.
TR Dizin
Sosyal, fen ve beşeri bilimler alanında Türkiye'de yayımlanan 1.425’den fazla dergiye erişim sağlamaktadır.
World Development Indicators
World Development Indicators tüm dünya ekonomisini kapsayan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 18 ülke grubu ve 264 ülke için 1960 – 2020 yıllarını kapsayan 1.439’dan fazla kalkınma göstergelerini ve zaman dizisi verilerini içerir. Bu veri tabanı işletme, finans, bilgisayar, eğitim, psikoloji ve istatistik konularını kapsamaktadır.
YÖK Ulusal Tez Merkezi
Üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan 647.735’den fazla yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir.