A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Veritabanları
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bu veri tabanı editoryal süreçlerden geçmiş, açık erişimi olan, bilimsel makaleleri içermektedir. Bu veri tabanında 18.992'den fazla dergi 8 milyondan fazla makale bulunmaktadır.
EBSCO eBook Super Collection
Antropoloji, ekonomi, işletme, bilgisayar, eğitim bilimleri, siyasal bilimler, mühendislik ve teknoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, dil ve edebiyat, hukuk, sağlık bilimleri, insan bilimleri, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda 750.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.
Education Index Retrospective
Eğitim bilimleri alanında 1929 – 1983 yılları arasında yayınlanmış 800’den fazla yayın ve 850.000’den fazla kitabın bibliyografik kaydını içermektedir.
Education Resources Information Center (ERIC)
Eğitim literatürü konusunda temel danışma kaynağıdır. 1966’dan günümüze 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 631.000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.
Electrotheque
Yeni kayıtlara, müzisyenlere, enstrümanlara, müzik türlerine ve elektroakustik klasiklerine erişim sağlar. Bu veri tabanına erişmek için kullanıcı hesabı oluşturmak gereklidir.
Emerald Premier eJournal
Eski sayıları da dahil olmak üzere 405 adet tam metinli dergiye erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanında bulunan dergiler finans, ekonomi, eğitim, yönetim bilimleri ve bilgi yönetimi konularını kapsamaktadır.
EMIS Professional
EMIS, gelişen piyasalar hakkında bilgiler içeren önemli veri tabanlarını biraraya getirerek piyasa verilerinin etkili kullanımını sağlar. Bu veri tabanında 2.000'den fazla içerik sağlayıcısı, 5.800’den fazla sektör raporu, 1 milyondan fazla sektor verisine erişim sağlamaktadır.
EUR-LEX
AB müktesebatının tamamına erişim sağlamakta olup, AB anlaşmalarını, mevzuatlarını, içtihad hukukunu, kanun tekliflerini ve AB Resmi Gazetesini içerir. EUR-Lex veri tabanında, yürürlükteki AB Mevzuatının tümüne erişim bulunmaktadır.
EUROPA: European Union Databases
Avrupa Birliği ve ilgili çeşitli alanlarda veri tabanlarını içerir.
European Views of the Americas
Amerika’daki Britanyalılar, Flemenkler, Fransızlar, dinler, inançlar, ticaret ve keşifler konusunda 32.000’den fazla kayda ait bibliyografik bilgi sağlar.
Europeana
Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 50 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
Eurostat
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her konuda ayrıntılı ve karşılaştırmalı istatistik bilgilerini içeren bir veri tabanıdır.
Gale in Context
1.461'den fazla tam metinli dergi, 20.000'den fazla fotoğraf, resim, video ve biyografileri içermektedir. Birçok makale başlangıç, orta ve ileri düzey İngilizce ile kullanıma sunulmakta ve sesli olarak dinlenebilmektedir.
Global Economic Monitor
Gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM; döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, emtia fiyatları ve gelişen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri vb. içeren bir veritabanıdır.
GreenFILE
Çevre, tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında 850.000'den fazla bibliyografik kayıda erişim sağlamaktadır.
Handbook of Psychology 2nd Edition (12 cilt)
Psikoloji disiplininin her alanını kapsayan sürekli güncellenen birçok konuda kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu edisyon; sinir biliminde, kanıta dayalı pratik uygulamalardaki keşifleri kapsamaktadır. Ayrıca sosyal, gelişimsel ve adli psikolojideki yeni bulguları içermektedir.
HeinOnline
3.200’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanları da kapsamaktadır.
HiperKitap
Türkçe e-kitap veri tabanıdır. Astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim bilimleri, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müze ve kültürel çalışmalar, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarım ve biyoloji, tarih ve tıp gibi konularda 28.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında 1.200’den fazla süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesinin bibliyografik kaydını içermektedir.
İdealonline
Tarih, dil ve edebiyat, siyasal bilimler, eğitim, kültür ve sanat, ekonomi ve finans, yönetim, bilgisayar ve internet, bilim ve teknoloji, hukuk, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, sosyololoji, felsefe ve diğer alanlarda yayımlanmış tam metin akademik ve popüler dergileri içermektedir. Bu veri tabanı Türkiye’de yayımlanmış 1.100'den fazla tam metinli dergiyi içermektedir.