A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Veritabanları
Academic Journals (Nature Publishing Group)
Klinik bilimleri, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında 1997’den günümüze 38 dergiye erişim sağlamaktadır.
Academic Search Ultimate
11.900’den fazla tam metinli, farklı disiplinleri kapsayan dergi veri tabanıdır. Dergiler; bankacılık, finans, medya, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularını içermektedir.
Academic Video Online
Farklı disiplinlerde 78.000’den fazla film, belgesel ve ödüllü videoları içermektedir. Bu veri tabanına her ay yeni içerik eklenmektedir.
Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi
Topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi alanlarda 363 makaleye ve harita, minyatür, gravür, resim ve arşiv belgesi olmak üzere 4.000 görsel malzemeye erişim sağlamaktadır
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index (1913-1983)
Yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanında 1913-1983 yılları arasında yayımlanmış olan 2.000 süreli yayından 4,5 milyondan fazla bibliyografik kaydı içermektedir.
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji)
Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 1913-1983 yılları arasında yayımlanmış olan 1.400 süreli yayından 3 milyondan fazla bibliyografik kaydı içermektedir.
Art & Architecture Source
Mimarlık, iç mimarlık, güzel sanatlar, dekorasyon, endüstriyel tasarım, arkeoloji, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi alanları içermektedir. Bu veri tabanı, 1914 yılından itibaren 710’dan fazla tam metinli dergiye, 220 tam metin kitaba ve 63.000’den fazla görsele erişim sağlamaktadır.
Art Index Retrospective
Sanat tarihi, moda tasarımı ve peyzaj mimarlığı alanlarında 1929-1984 yılları arasında 600’den fazla derginin bibliyografik kaydını içermektedir.
ARTSTOR
Mimari, sanat, beşeri bilimler ve fen bilimleri alanlarında yaklaşık 2,5 milyondan fazla görsele erişim sağlayan veri tabanıdır. Bu veri tabanındaki görseller eğitim ve araştırma amaçlı olarak görüntülenmekte ve yönetilebilmektedir.
ASME
Mühendislik alanında 33 dergi, 200’den fazla kitap ve 800’den fazla standarta erişim sağlamaktadır.
Son Erişim: 04 Ağustos 2024
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin önemli kaynakları, araştırma, inceleme ve tercümeleri kapsar.
Beck- e Bibliothek
Kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında 69 e-kitaba erişim sağlamaktadır.
Beck Online
Alman Hukuku ile ilgili mevzuatı, içtihatı, 480 adet e-kitabı ve 134’den fazla dergiyi içermektedir.
Belt and Road Initiative Reference Source
Ekonomi, finans, coğrafya, hukuk, mimarlık, tarım, teknoloji, inşaat mühendisliği ve lojistik alanında 5.000 tam metin dergiye, 50’den fazla gazeteye erişim sağlar.
Bloomsbury Fashion Central
Giyim ve moda üzerine farklı disiplinlerde metin, fotoğraf ve dergi içeriği sağlayan veri tabanıdır.
Bloomsbury Architecture Library
Bloomsbury Architecture Library veri tabanı mimarlık, mimari tarihi, tasarım, peyzaj ve iç mekan konularında 135 elektronik kitaba ve 2.607’den fazla fotoğraf, çizim ve bina planına erişim sağlamaktadır.
Britannica Academic Edition
85.000'den fazla makale, 800.000’in üzerinde tam metinli süreli yayın, 50.000’nin üzerinde resim, 2.000'den fazla video, 10.000'den fazla e-kitap ve referans kaynağı bulunmaktadır. Bunların dışında blog sayfaları, içeriği Dünya Bankasından sağlanan "World Data Analyst" portalı, Biyografi bölümü, Dünya Atlası ve "Timeline" portalın sundukları arasındadır. Kampüs dışı erişim için: kullanıcı adı:bilgi şifre: access
Business Periodicals Index Retrospective
1913-1982 yılları arasında yayımlanmış akademik ve ticari dergileri indekslemektedir. 1.000’den fazla süreli yayın ve 2.500.000’den fazla makalenin bibliyografik kaydına erişilebilmektedir
Business Source Ultimate
5.250’den fazla tam metinli dergi, ülke raporları ile şirket profilleri, pazar araştırma raporları ve diğer kaynaklar bulunmaktadır. Dergiler; yönetim bilimleri, ekonomi, finans ve uluslararası finans konularını kapsamaktadır.
Cambridge Journals Online
Sosyal ve beşeri bilimler alanında eski sayıları dahil 412 adet tam metinli dergiye erişim sağlamaktadır.