Bilimsel Teşvik

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personeli, yayınladıkları bilimsel yayınları (kitap, kitap editörlüğü, kitap bölümü ve makale) form doldurarak kütüphaneye göndermektedirler. Gönderilen formlar, Bilimsel Teşvik Ödülü ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi kapsamında incelenmektedir.   
  • Gönderilen form ve ekleri; Kitap, kitap editörlüğü ve kitap bölümü ise; kitabın yayınlandığı yayınevinin Bilimsel Teşvik Ödülü ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi Yayınevi Tasnif Listesi tarafından hangi grupta (A+, A, B) tasnif edildiği bilgisi kontrol edilmektedir.
  • Makale ise; makalenin yayınlandığı dergilerin hangi indekste (SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI ve Scopus) yer aldığı kontrol edilmektedir.
  • Dergi SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI tarafından indeksleniyorsa UBYT Puanı (0 -100) ya da derginin Clarivate, InCites Journal Citation Reports tarafından hangi grupta (Q1, Q2, Q3 ve Q4) yer aldığı kontrol edilmektedir.
  • Dergi Scopus tarafından indeksleniyorsa derginin “SNIP değeri” kontrol edilmektedir. 
  • Kontrol işlemleri için kütüphanenin abone olduğu “Web of Science” ve “Scopus” veritabaları ile her yıl TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı tarafından yayınlanan “UBYT Programı Dergi Listeleri” kullanılmaktadır.  
  • Bu verilerle uzman kütüphaneci tarafından hazırlanan “yayın dosyaları” kütüphane direktörü tarafından onaylanmakta daha sonra Rektörlüğe son onay ve diğer işlemler için gönderilmektedir.