Kütüphaneci Fatma Akyol

Fatma Akyol

Kütüphaneci

In-Transit - ILL - Veritabanı & Süreli Yayınlar - Rezerv - Ödünç-İade - Referans & Halkla İlişkiler - İntihal Yazılımı - Bilimsel Yazım Araçları

Fatma Akyol 2017 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren İstanbul bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nde Veritabanı ve Süreli Yayınlar biriminde çalışmaktadır. Ödünç-iade işlemleri, In-Transit, referans hizmetleri, rezerv, ILL, APYS, bilimsel yazım araçları, intihal yazılımı, veri tabanları ve süreli yayınlar ile ilgili hizmetlerde görev almaktadır.

Tel: 0212 311 51 96/52 58

e-Posta: fatma.akyol@bilgi.edu.tr