A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Veritabanları
Eurostat
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her konuda ayrıntılı ve karşılaştırmalı istatistik bilgilerini içeren bir veri tabanıdır.
Financial Times
Financial Times gazetesinin tüm edisyonlarına 2006 yılından günümüze erişilebilmektedir. Bu kaynağa erişmek için kütüphaneciye başvurunuz.
Gale in Context
1.260'dan fazla tam metinli dergi, 20.000'den fazla fotoğraf, resim, video ve biyografileri içermektedir. Birçok makale başlangıç, orta ve ileri düzey İngilizce ile kullanıma sunulmakta ve sesli olarak dinlenebilmektedir.
Global Economic Monitor
Gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM; döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, emtia fiyatları ve gelişen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri vb. içeren bir veritabanıdır.
GreenFILE
Çevre, tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında 850.000'den fazla bibliyografik kayıda erişim sağlamaktadır.
Handbook of Psychology 2nd Edition (12 cilt)
Psikoloji disiplininin her alanını kapsayan sürekli güncellenen birçok konuda kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu edisyon; sinir biliminde, kanıta dayalı pratik uygulamalardaki keşifleri kapsamaktadır. Ayrıca sosyal, gelişimsel ve adli psikolojideki yeni bulguları içermektedir.
HeinOnline
2.800’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanları da kapsamaktadır.
HiperKitap
Türkçe e-kitap veri tabanıdır. Astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim bilimleri, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müze ve kültürel çalışmalar, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarım ve biyoloji, tarih ve tıp gibi konularda 25.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.
HukukTürk
Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuat Grupları, hukuk bibliyografyası, Resmi Gazete ve kanun tasarılarını içeren kapsamlı bir veri tabanıdır.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında 1.200’den fazla süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesinin bibliyografik kaydını içermektedir.
İdealonline
Tarih, dil ve edebiyat, siyasal bilimler, eğitim, kültür ve sanat, ekonomi ve finans, yönetim, bilgisayar ve internet, bilim ve teknoloji, hukuk, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, sosyololoji, felsefe ve diğer alanlarda yayımlanmış tam metin akademik ve popüler dergileri içermektedir. Bu veri tabanı Türkiye’de yayımlanmış 958'den fazla tam metinli dergiyi içermektedir.
İdealonline Tıp Kitapları Veri Tabanı
Diş hekimliği, hemşirelik, pediyatri, kardiyoloji, dahiliye, farmakoloji, anatomi, diyabet gibi konularda 400’den fazla Türkçe tıp kitabına erişim sağlar.
IEEE Xplore Digital Library
Bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik, teknoloji ve toplum gibi konularda 528 dergi, 28.332 konferans serisi, 4.184 standart dahil 4 milyondan fazla kaynağa erişim sağlamaktadır.
IGI Global e-Books
Yazılım, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, iş teknolojileri, veri tabanı teknolojileri, e-devlet, global ve çevre teknolojileri, eğitim teknolojileri, akıllı teknolojiler, bilgi yonetimi ve kütüphanecilik, tıbbi teknolojiler ve sağlık, genetik, multimedya teknolojileri, güvenlik teknolojileri, etik ve hukuk, sosyal teknolojiler alanlarında BİLGİ Kütüphanesi tarafından satın alınan 4.512 tam metin e-kitap içermektedir.
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi
1986-2015 yılları arasında yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayında olan tüm sayılarına tam metinli olarak erişim sağlanmaktadır.
IMF eLIBRARY
IMF dergilerine, kitaplarına, çalışma raporlarına, verilere ve istatistiki bilgilere doğrudan erişim sağlayarak analiz ve araştırma yapmayı kolaylaştıran bir veri tabanıdır. Veri tabanının içerisinde 22.135’den fazla kitap ve analitik rapor, 19.162 dergi sayısına ve 614 istatistiki rapora erişilebilmektedir.
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences veri tabanı sosyal ve davranış bilimleri alanında yayımlanmış olan ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indeksleri yer almaktadır.
Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations
İstanbul Bilgi Üniversitesinde, bilimsel yazı ve tez yazım sürecinde araştırmacılara kaynak olan e-kitaptır.
İstanbul Bilgi University Open Access Repository
İstanbul Bilgi Üniversitesi mensupları tarafından yayınlanmış tez, rapor ve diğer türlerden oluşan 3.115’den fazla yayını içerir.
JSTOR Arts & Sciences I – XV
İktisat, tarih, hukuk, sanat, felsefe, edebiyat, psikoloji, siyaset bilimi, din ve müzik alanlarında 2.145 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır.