COVID-19: Uyulması Gereken Kurallar

- Kütüphane içerisinde maskenizi takınız

- Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyunuz - 1,5 m

- Sadece ihtiyacınız olan kitapları alınız

- Raftan aldığınız kitabı masaya bırakınız, rafa yerleştirmeyiniz

- Kütüphane içerisinde dezenfektan kullanın 

- Kütüphane içerisinde yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyunuz

- Kullanılmış maske ve eldivenleri atık maske ve eldiven kutusuna atınız

- Yiyecek ve içecekle kütüphaneye girmeyiniz

- COVID-19 salgını ile mücadele kapsamındaki genel kurallara uyunuz