Üyelikler

Bilgi Kütüphanesi aşağıdaki organizasyonlara üyedir:

  • ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
  • EBLIDA : Avrupa Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon Dernekleri Bürosu
  • IALL : Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği
  • TKD : Türk Kütüphaneciler Derneği
  • ÜNAK : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
  • ÜNAK - THKP : ÜNAK - Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu