Genel Bilgi

Kütüphane ve Elektronik Kaynaklar

Sami Çukadar, MA (Kütüphane Direktörü)

Misyon

Üniversitede verilen öğretime, yapılan araştırma ve akademik çalışmalara katkı sağlayacak her türlü basılı ve elektronik yayınları takip ederek, bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip kullanıcılara kaliteli hizmet veren bir kütüphane ve e-kaynaklar merkezi oluşturmak.

Vizyon

Akademik topluluk, öğrenciler, üniversite içi ve dışı herkesin "Bilgiye" en hızlı ve en doğru şekilde erişimini sağlamak üzere, günümüz ve geleceğin ihtiyaçları ile şekillenen model bir bilgiye erişim alanı ve aracı olmak.

Koleksiyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi, öğretimi, araştırmayı ve öğrencilerin entelektüel gelişimini doğrudan desteklemektedir.
Kütüphanede kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, nota, caz CD'si, DVD, video kaset ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

Kullanıcı Eğitimi

Enformasyon Uzmanları araştırma yöntemleri, e-kaynaklara erişim ve akademik amaçlı internet kullanımı konularında her düzeyde uygulamalı dersler vermektedir. Ayrıca, öğrencilere proje çalışmalarında ve tez yazım aşamalarında bireysel enformasyon hizmetleri de verilmektedir.

Basılı Ders Kaynakları – Reserve

Üniversitede verilen her dersin temel ve yardımcı basılı kaynakları kütüphanenin 'Reserve Bölümü' nde kullanıma sunulmuştur. Bu kaynaklar kısa süreli ödünç verilmektedir. Bu bölümde kullanıcılar ayrıca yerli ve yabancı gazeteleri, popüler dergileri okuyup, belgesel ve diğer filmleri izleyebilirler..

Elektronik Ders Kaynakları – E-Reserve

Üniversitede verilen her dersin temel ve yardımcı e-kaynakları web ortamında kullanıma sunulmuştur. Bu kaynaklara günün 24 saati kampüs içinden veya kampüs dışından erişilmektedir.

Sanal Kütüphane

Sanal Kütüphanede; 445.000 elektronik kitap, 62.500 elektronik dergi, 125 veri tabanı ve ansiklopediler bulunmaktadır. Bu kaynaklara internet üzerinden, kampüs içinden veya kampüs dışından erişilmektedir..

Avrupa Birliği Enformasyon

Avrupa Birliği Enformasyon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kütüphanesi'nde ayrı bir birim olarak yer almaktadır. Avrupa entegrasyonu ile ilgili yapılan akademik çalışma ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunmak, üniversite ve diğer yerlerde Avrupa Birliği ve politikası üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Birim, Avrupa Birliği kurumlarına ait resmi yayınların ve e-kaynakların büyük bir bölümünü içermektedir.

In-Transit

Bir kampüste bulunmayan kütüphane kaynakları, In-Transit uygulaması ile diğer kampüslerden istenebilir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları ile yüksek lisans ve doktora üğrencileri, herhangi bir kaynağı In-Transit ile bulundukları kampüsten ödünç alabilir ve iade edebilirler. Transfer isteği için, istenilen kaynağın künyesi ve nereden nereye transfer edileceği kutuphane@bilgi.edu.tr adresine e-posta ile bildirilmelidir.

Kütüphaneler Arası Ödünç ve Doküman Sağlama (ILL)

Bu hizmetten kütüphaneye kayıtlı akademisyenler yararlanabilir. ILL, Bilgi Kütüphanesi'nde bulunmayan kitap ve makaleleri akademisyenlerin isteği üzerine diğer kütüphanelerden sağlar. Akademisyenler ILL isteklerini online olarak http://opac.bilgi.edu.tr/illb adresinden kütüphaneye iletebilirler.

Diğer üniversitelerden gelen bilim insanları, öğrenciler, araştırmacılar ve meraklılar Bilgi Kütüphanelerinde bulunan her türlü kaynağı kütüphane içinde kullanabilirler.

Bilgi Kütüphanesi'nin üye olduğu organizasyonlar:

  • ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
  • EBLIDA : Avrupa Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon Dernekleri Bürosu
  • IALL : Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği
  • TKD : Türk Kütüphaneciler Derneği
  • ÜNAK : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
  • ÜNAK - THKP : ÜNAK - Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu