Açık Erişimli Veritabanları

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 224'den fazla yayıncıdan 8.700'i aşkın açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı editoryal süreçlerden geçmiş, ücretsiz, bilimsel ve akademik makaleleri içermektedir. İçeriğinde 9.000'den fazla dergi bulunmakta ve bu dergilerden 7.006'dan fazlasına tam metinli olarak erişilmektedir.

InTechOpen

InTeachOpen Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında 3.204 Açık Erişim kitaplarını içermektedir.

İstanbul Bilgi University Open Access Repository

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yayınlanmış tez, rapor ve diğer türlerden oluşan 350'den fazla yayını içerir.

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik ve nasıl yapılır kılavuzları sağlayarak tüm üye ülkeleri kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur.

PEDro-Physiotherapy Evidence Database

PEDro Fizyoterapi kanıt veritabanıdır. PEDro 32.000’in üzerinde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veritabanıdır

TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında çeşitli kaynaklara sahip kapsamlı bir ansiklopedidir.