Açık Erişimli Veritabanları

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır. İçeriğinde 11.252 dergi bulunmakta ve bu dergilerden 7.006 adedine tam metinli olarak erişilebilmektedir.

İstanbul Bilgi University Open Access Repository

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yayınlanmış tez, rapor ve diğer türlerden oluşan 350'den fazla yayını içerir.

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik ve nasıl yapılır kılavuzları sağlayarak tüm üye ülkeleri kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur.

PEDro-Physiotherapy Evidence Database

PEDro Fizyoterapinin Kanıt Veri Tabanıdır. PEDro 32.000’in üstünde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme, ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veri tabanıdır. PEDro her bir çalışma, derleme veya kılavuzun atıf ayrıntılarını, özetlerini ve mümkün olduğunca tam metinlerini sağlamaktadır. PEDro’da yer alan tüm çalışmaların kalitesi bağımsız olarak değerlendirilir. Bu kalite puanlamaları kullanıcıların daha geçerli olan ve klinik uygulamalar için yeterli bilgileri sağlayan çalışmalara kolaylıkla ulaşabilmelerine rehberlik etmektedir. PEDro The George Institute for Global Health’te Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP) tarafından oluşturulmuştur.