Açık Erişimli Veritabanları

 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Directory of Open Access Books (DOAB)

254'ten fazla yayıncıdan 10.750’den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı editoryal süreçlerden geçmiş, ücretsiz, bilimsel ve akademik makaleleri içermektedir. İçeriğinde 9.000'den fazla dergi bulunmakta ve bu dergilerden 7.006'dan fazlasına tam metinli olarak erişilmektedir.

InTechOpen

InTeachOpen Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında 3.204 Açık Erişim kitaplarını içermektedir.

İstanbul Bilgi University Open Access Repository

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yayınlanmış tez, rapor ve diğer türlerden oluşan 350'den fazla yayını içerir.

OpenAIRE

23 milyondan fazla yayın, 620.000’den fazla data seti, 11.000’den fazla açık erişim kaynağı ve diğer açık erişimli dergileri kullanıma sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa açık erişim politikaları ilgili rehber ve kılavuzlar da bulunmaktadır.

PEDro-Physiotherapy Evidence Database

PEDro Fizyoterapi kanıt veritabanıdır. PEDro 32.000’in üzerinde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veritabanıdır

TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında çeşitli kaynaklara sahip kapsamlı bir ansiklopedidir.