BASE'de Aranmayan Veritabanları

Artprice

Artprice 650.000’in üzerinde sanatçı bilgisini, 27 milyonun üzerinde açık artırma fiyatını, endekslerini ve sanat piyasası bilgilerini içeren bir veritabanıdır. Artprice Images® 1700 yılından günümüze kadar 118 milyon sanat eserinin görüntü ve gravürlerini sunarak dünyadaki sanat piyasası bilgilerini kapsayan ve sınırsız erişim sağlayan geniş bir veritabanıdır.Bu kaynağa erişmek için kütüphaneciye danışabilirsiniz.

Kampüs Disi Erisim

Beck Online

Beck – Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, mevzuatlara, içtihatlara erişim sağlayan tam metin veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Berg Fashion Library

Berg Fashion Library, giyim ve moda üzerine farklı disiplinlerde metin, fotoğraf ve dergi içeriği sağlayan bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Cumhuriyet Online (Güncel Sayı ve Arşiv)

Cumhuriyet gazetesinin 1930 yılından günümüze kadar yayımlanmış tüm sayılarına erişim sağlayan bir veritabanıdır.
Kullanıcı adı: 40TUcumhuriyet@bilgi.edu.trU40T Şifre: bilgi

Kampüs Disi Erisim

The Encyclopaedia of Islam

İslam Ansiklopedisi’nin 12 cildini ve ek cildini içeren online versiyonudur.

Kampüs Disi Erisim

EUROPA: European Union Databases

European Union Databases Avrupa Birliği ve ilgili alanlarda çeşitli veritabanlarını içerir.

Kampüs Disi Erisim

Global Economic Monitor

Gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM; döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, emtia fiyatları ve gelişen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri vb. içeren bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

HukukTürk

Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı Grupları, hukuk bibliyografyası, Resmi Gazete ve kanun tasarılarını içeren kapsamlı bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences veritabanı sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indeksleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veritabanıdır. Sadece kampüs içerisinden erişilmektedir.

Lebib Yalkın

Lebib Yalkın veritabanı Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 67 konu başlığı altında sunulmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Lebriz

Lebriz veri tabanı Türkiye’deki sanat piyasası hakkında 982 müzayede kataloğu ve 5.426 sergide yer alan 163.157 esere erişim sağlamaktadır.Bu kaynağa erişmek için kütüphaneciye danışabilirsiniz.

Kampüs Disi Erisim

PressReader

PressReader veritabanı; 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7.000’in üzerinde günlük gazeteye ve popüler dergiye orijinal formatıyla güncel olarak erişim sağlamaktadır. Gazetelerin 90 günlük arşivine erişilmektedir.

Primal Pictures Anatomy.Tv

Primal Pictures Anatomy.Tv insan anatomisi, kas yapısı ile ilgili 400.000’den fazla görüntüye ve 6.500’den fazla 3 boyutlu anatomik yapıya erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Shots Online

Shots, yaratıcı reklamcılık, TV reklamları ve müzik videolarına erişim sağlamaktadır. Erişim için kütüphaneciye danışabilirsiniz.

Kampüs Disi Erisim

Swisslex Hukuk Veritabanı

Swisslex İsviçre hukukuyla ilgili 480.000'den fazla doküman, Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarını içermektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Hukuku, EuGH kararları, resmi gazeteden anlaşma ve yönetmeliklere 40’tan fazla hukuk dergisine 300'den fazla kitaba, 200’den fazla hukuk tezine, haftalık yargı faaliyetlerine erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

T.C. Resmi Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılıp Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

TradeLawGuide

TradeLawGuide veritabanı Uluslararası Ekonomik Hukuku alanında öncü veritabanlarından biridir ve Dünya Ticaret Organizasyonu Hukuku araştırmalarında yeni standartlar getirmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Turkey Data Monitor

171 farklı veri tablosu ile Türkiye'nin makroekonomik verilerine erişim sağlayan interaktif bir veritabanıdır. Bu veritabanına sadece Latif Mutlu Kütüphanesi'nden erişilebilmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Vidobu

Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan 10.000’den fazla video eğitim ve 463 eğitim seti içermektedir. Veritabanına sınırsız erişim için ana ekran üzerinden “üyeliği aktive et” butonu ile bir kereye mahsus olmak kaydı ile şifre almanız gerekmektedir.

Kampüs Disi Erisim

WorldTradeLaw

WorldTradeLaw.net güncel ticaret haber ve kaynaklarına erişim sağlamasının yanı sıra, tüm WTO rapor ve tahkim kararlarının özet ve analizleri; güncel anahtar kelime indexi ve uyuşmazlık çözümü tablo ve istatistiklerine erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim