BASE'de Aranmayan Veritabanları

Beck Online

Beck – online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara erişim sağlayan tam metin veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Berg Fashion Library

Berg Fashion Library, giyim ve moda üzerine disiplinlerarası olan ve metin, fotoğraf, dergi içeriği sağlayan online kaynaktır.

Kampüs Disi Erisim

Cumhuriyet Online (Güncel Sayı ve Arşiv)

Cumhuriyet gazetesinin güncel sayısına ve 1930 yılından bugüne kadar yayımlanmış sayılarını içeren online arşive erişim sağlamaktadır. Kullanıcı adı: cumhuriyet@bilgi.edu.tr Şifre: bilgi

Kampüs Disi Erisim

The Encyclopaedia of Islam

Ek cildi ile birlikte toplam 12 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin online versiyonudur.

Kampüs Disi Erisim

EUROPA: European Union Databases

Avrupa Birliği ve ilgili alanlarda çok çeşitli ve kapsamlı veritabanları içerir.

Kampüs Disi Erisim

Global Economic Monitor

Global Economic Monitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM, döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, eşya fiyatları ve yükselen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri; tüketici fiyatları, yüksek teknoloji pazarı göstergeleri, endüstriyel üretim ve mal ticareti, vb. için aylık verileri sağlar.

Kampüs Disi Erisim

HukukTürk

HukukTürk veritabanı, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı Grupları, Hukuk Bibliyografyasi, Resmi Gazete, Kanun Tasarılarını içeren kapsamlı bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

Sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan 26 ciltlik ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indexleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veritabanıdır. Sadece kampüs içerisinden erişilmektedir.

Lebib Yalkın

Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 67 konu başlığı altında sunulmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

PressReader

PressReader veritabanı 60 dilde, 100 ülkede yayınlanmakta olan 3.000’i aşkın gazeteye orijinal formatında tam metin erişim sağlamaktadır.
Kampüs dışı erişim için okul network’üne bağlıyken kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için kütüphane ile iletişime geçiniz.

Primal Pictures Anatomy.Tv

İnsan anatomisi ile ilgili 400,000’den fazla görüntü, tamamı multimedya üzerine kurulmuş kas yapısı ve işleyişi, biyomekanikler, cerrahi müdahaleler ve fizyolojik süreçlerle ilgili animasyonlar, MR görüntüleri ve 6,500’den fazla 3 boyutlu anatomik yapı içeren veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Shots Online

Dünyanın en yaratıcı reklam, TV reklamları, müzik videolarını içermektedir. Üyelik bilgileri için kütüphaneye danışınız.

Kampüs Disi Erisim

Swisslex Hukuk Veritabanı

İsviçre hukukundan 600.000 tam metin doküman, Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı. Sistemli olarak iç hukukunun tamamı, 40 önemli tam metin hukuk dergisi, 300 açıklama ve kitap, 200’den fazla hukuk tezi, haftalık olarak güncelliği sağlanmış yargı faaliyetleri Avrupa hukukundan anlaşma ve yönetmelikler, talimatlar, EuGH-kararları, hazırlanan hukuki işlemler, resmi gazete içerir.

Kampüs Disi Erisim

T.C. Resmi Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılıp Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Turkey Data Monitor

170 farklı veri tablosu ile Türkiye'nin makroekonomik verilerine erişim sağlayan interaktif bir veritabanıdır. Bu veritabanı Latif Mutlu Kütüphanesi'nde kullanılabilmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Vidobu

Alanında uzman uzaktan eğitim için 9625 video eğitim ve 463 eğitim seti içermektedir. Veritabanına sınırsız erişim için ana ekran üzerinden üyeliği aktive et butonu ile bir kereye mahsus olmak kaydı ile şifre almanız gerekmektedir.

Kampüs Disi Erisim