Interlibrary Loan (ILL)

Kütüphaneler Arası Ödünç- Doküman Sağlama (ILL)

Bu hizmetten kütüphaneye kayıtlı akademisyenler, master ve doktora öğrencileri yararlanabilir. ILL, Bilgi Kütüphanesi'nde bulunmayan kitap ve makaleleri akademisyenlerin isteği üzerine diğer kütüphanelerden sağlar. Akademisyenler ILL isteklerini online olarak http://opac.bilgi.edu.tr/illb adresinden kütüphaneye iletebilirler.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) “Diğer Üniversite Kütüphaneleri”:

10 Kitap, 15 gün (İstanbul)
10 Kitap, 21 gün (İstanbul Dışı)

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) “Bilgi Kütüphanesi Kullanıcıları”:

Diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilebilecek kaynak sayısı, o üniversitenin ILL politikasına göre değişmektedir. ILL ile ödünç alınan kaynaklar 15 gün süre ile kullanılabilir.