Proje Hakkında

Kültür mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında dijital kaynakların gelişimi ve internet üzerinden kullanımı büyük kolaylık sağlamaktadır. Dijital kaynaklar, bilgiye erişimde zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırmıştır. AB konusunda Türkiyede yazılmış kitapların, tezlerin ve makalelerin de elektronik ortamda internet üzerinden kullanıma sunulması kullanıcılara erişim ve paylaşım için büyük yarar sağlayacaktır.


E-Book Projesi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile “AB Bilgi Noktaları ve Avrupa Birliği Enformasyon (EUi) Merkezlerinin Güçlendirilmesi” çerçevesinde etkinlikler planlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi EUi ve Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi işbirliği ile Türkiye’de yayınlanmış 4 adet basılı kitabın telif haklarının karşılanıp e-kitaba dönüştürülerek açık erişim ortamında herkesin kullanımına sunulması sağlanmıştır. Bu proje Türkiye genelinde AB hakkında yayınlanmış kitap, tez ve makalelerin elektronik veritabanı ortamında internet üzerinden dünyaya açılması ve araştırma kolaylığı sunması yolunda bir örnek teşkil etmektedir.


Makale Projesi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile “AB Bilgi Noktaları ve Avrupa Birliği Enformasyon (EUi) Merkezlerinin Güçlendirilmesi” çerçevesinde etkinlikler planlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi EUi ve Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi işbirliği ile Türkiye’de yayınlanmış makalelerin açık erişim ortamında herkesin kullanımına sunulması sağlanmıştır. Bu proje Türkiye genelinde AB hakkında yayınlanmış makalelerin elektronik veritabanı ortamında internet üzerinden dünyaya açılması ve araştırma kolaylığı sunması yolunda bir örnek teşkil etmektedir.


Burada yayınalanan makaleler ve e-kitaplar serbestçe okunabilir, indirilebilir ve dağıtılabilir.