e-Kitaplar

ACLS Humanities E-Book

ACLS Humanities E-Book veritabanı; arkeoloji, bilim ve teknoloji, din, edebiyat, felsefe, folklor, müzik, sanat, sosyoloji, siyasal bilimler, tarih, film ve medya çalışmaları, kadın çalışmaları gibi konularda 5.000'den fazla e-kitaba erişim sağlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Beck- e Bibliothek

Beck- e Bibliothek veritabanı içinde kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında 65 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 224'den fazla yayıncıdan 8.700'i aşkın açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

EBSCO e-Book Academic Collection: EBSCO

eBook Academic Collection, bir çok bilimsel disiplinde 168.430'dan fazla akademik e-kitaba erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

EBSCO e-Book Collection

EBSCOhost e-book veritabanı sosyal bilimler alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi tarafından satın alınan 3.725'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Europeana

Europeana veritabanı; Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 54 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Handbook of Psychology 2nd Edition (12 cilt)

Handbook of Psychology veritabanı psikoloji disiplininin her yönünü kapsayan sürekli güncellenen ve genişleyen birçok konuda kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu edisyon; sinir biliminde, kanıta dayalı pratik uygulamalardaki keşifleri kapsamaktadır. Ayrıca sosyal, gelişimsel ve adli psikolojideki yeni bulguları içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

HiperKitap

Hiperkitap, Türkçe e-kitap veritabanıdır. Astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim bilimleri, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müze ve kültürel çalışmalar, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarım ve biyoloji, tarih ve tıp gibi konularda 14.000'den fazla kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

IGI Global e-Books

Yazılım, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, iş teknolojileri, veritabanı teknolojileri, e-devlet, global ve çevre teknolojileri, eğitim teknolojileri, akıllı teknolojiler, bilgi yonetimi ve kütüphanecilik, tıbbi teknolojiler ve sağlık, genetik, multimedya teknolojileri, güvenlik teknolojileri, etik ve hukuk, sosyal teknolojiler alanlarında 2.100'den fazla güncel kitap içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences veritabanı sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indeksleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations

Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations, bilimsel yazı ve tez yazım sürecinde araştırmacılara kaynak olan bir e-kitaptır.

Kampüs Disi Erisim

KPY e-Book Collection

KPY e-kitap koleksiyonu, kültür politikaları ve yönetimi konusunda yayınlamış 58'den fazla kitabı içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

OECD iLibrary

OECD iLibrary veri tabanı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında geçmiş sayılarından günümüze 8.000’den fazla süreli yayın, 11.500’den fazla e-kitap, 58.470’den fazla kitap bölümü ve 42 veri tabanını içermektedir. Ayrıca, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 2.700 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

ProQuest Ebook Central

"ProQuest Ebook Central" veritabanı; antropoloji, ekonomi, işletme, bilgisayar, eğitim bilimleri, siyasal bilimler, mühendislik ve teknoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji,felsefe, dil ve edebiyat, hukuk, sağlık bilimleri, insan bilimleri, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda 170.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Science Direct e-Book Series

Elsevier tarafından yayınlanan 29 e-kitap serisi ve 24 e-kitaba tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

Springer e-Books

Mühendislik, hukuk, bilgisayar bilimleri, kriminoloji ve ilgili bilim dallarına ait İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi tarafından satın alınan 3.850’den fazla e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

UN iLibrary

UN iLibrary veri tabanı Birleşmiş Milletler (UN) tarafından yayımlanan insan hakları, barış & güvenlik, gelişme ve uluslararası hukuk alanlarında 60.500’den fazla kitap bölümü, 2.500’den fazla makale ve 3.900 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Wiley e-Books

Ekonomi, psikoloji, biyoloji, finans, enerji ve ilgili bilim dallarına ait İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi tarafından satın alınan 60’tan fazla e-kitaba tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

World e-book Library

4 milyondan fazla araştırma, nadir ve klasik eserlerin e-kitap formatında tam metin içermektedir. Kitaplar beşeri bilimler, bilim ve teknoloji, sosyoloji, psikoloji, felsefe, ekonomi yönetimi, kamu yönetimi, tarih, tarim, tıp, eğitim, güzel sanatlar, dil, hukuk, edebiyat, matematik, biyoloji, antropoloji ve teknoloji alanlarındadır.

Kampüs Disi Erisim