e-Kitaplar

ACLS Humanities E-Book

ACLS Humanities E-Book veritabanı; Arkeoloji, Bilim ve Teknoloji, Din, Edebiyat, Felsefe, Folklor, Müzik, Sanat, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Tarih, Film ve Medya Çalışmaları, Kadın Çalışmaları gibi konularda 4.300 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Beck- e Bibliothek

Beck- e Bibliothek veritabanı içinde kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında 65 e-kitap içerir.

Kampüs Disi Erisim

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

Kampüs Disi Erisim

eBook Academic Collection

135.000 adet akademik e-kitap içerir. Yaygın olan tüm bilimsel disiplinleri kapsayan ve kapsamı sürekli genişleyen bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

EBSCOhost eBook Collection

Ebscohost e-book veritabanı sosyal bilimler alanında 3.729 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Europeana

"Europeana" veritabanı; Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Handbook of Psychology 2nd Edition (12 cilt)

Handbook of Psychology veritabanı psikoloji disiplininin her yönünü kapsayan sürekli güncellenen ve genişleyen birçok konuda kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu edisyon; sinir biliminde, kanıta dayalı pratik uygulamalardaki keşifleri kapsamaktadır. Ayrıca sosyal, gelişimsel ve adli psikolojideki yeni bulguları içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

HiperKitap

"Hiperkitap" Türkçe e-kitap veritabanı; Astronomi ve Uzay bilimleri, Bilgisayar, Çevre Bilimleri, Dil ve Edebiyat, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Enerji, Felsefe, Psikoloji ve Din, Fizik, Güzel Sanatlar, Hukuk, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Kimya, Kütüphanecilik, Matematik ve İstatistik, Medya ve İletişim, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Teknoloji, Müze ve Kültürel Çalışmalar, Müzik, Politika ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Spor, Seyahat ve Turizm, Tarım ve Biyoloji, Tarih ve Tıp gibi konularda 14.000 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

IGI Global e-Books

Yazılım, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, iş teknolojileri, veritabanı teknolojileri, e-devlet, global ve çevre teknolojileri, eğitim teknolojileri, akıllı teknolojiler, bilgi yonetimi ve kütüphanecilik, tıbbi teknolojiler ve sağlık, genetik, multimedya teknolojileri ve networking, güvenlik teknolojileri, etik ve hukuk, sosyal teknolojiler alanlarında toplam 2.100 adet güncel kitap içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

Sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan 26 ciltlik ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indexleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations

"İstanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations" bilimsel yazı ve tez yazım sürecinde araştırmacılara kaynak olan bir e-kitaptır.

Kampüs Disi Erisim

Knovel

Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait 4.370 adet e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

KPY e-Book Collection

KPY e-kitap koleksiyonu, kültür politikaları ve yönetimi konusunda yayınlamış 58 adet e-kitap içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Laureate Global Library

Çok sayıda ders kitabı da içeren 1.072 adet e-kitabı kapsayan bir koleksiyondur. Kitapların çoğu Pearson Education yayını olmakla beraber, diğer büyük yayınevlerinin ve üniversite yayınlarının kitapları da mevcuttur. Erişim için Bilgi Kütüphanesi kullanıcıları kendi barkodu ve PIN kodunu girmek zorundadır. Kitapları okuyabilmek için Adobe Digital Editions uygulaması gereklidir.

Kampüs Disi Erisim

PEDro-Physiotherapy Evidence Database

PEDro Fizyoterapinin Kanıt Veri Tabanıdır. PEDro 32.000’in üstünde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme, ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veri tabanıdır. PEDro her bir çalışma, derleme veya kılavuzun atıf ayrıntılarını, özetlerini ve mümkün olduğunca tam metinlerini sağlamaktadır. PEDro’da yer alan tüm çalışmaların kalitesi bağımsız olarak değerlendirilir. Bu kalite puanlamaları kullanıcıların daha geçerli olan ve klinik uygulamalar için yeterli bilgileri sağlayan çalışmalara kolaylıkla ulaşabilmelerine rehberlik etmektedir. PEDro The George Institute for Global Health’te Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP) tarafından oluşturulmuştur.

Kampüs Disi Erisim

ProQuest Ebook Central

"ProQuest Ebook Central" veritabanı; Antropoloji, Ekonomi, İşletme, Bilgisayar, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Sağlık Bilimleri, İnsan Bilimleri, Uluslararası İlişkiler ve diğer alanlarda 85.110'dan fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Science Direct e-Book Series

Elsevier tarafından yayınlanan 27 e-kitap serisi ve 23 e-kitaba tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

Springer e-Books

Springer koleksiyonundan toplam 1.061 kitaba tam metin erişim sağlanmaktadır. Tek tek alınan e-kitaplara ek olarak "SpringerLink Business & Economics Collection" veritabanında işletme, ekonomi, finans ve benzeri konularda 204 e-kitap bulunmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Wiley e-Books

Ekonomi, Psikoloji, biyoloji, finans, enerji ve ilgili bilim dallarına ait 60’tan fazla e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

World e-book Library

3.000.000 araştırma, nadir ve klasik tam metin eKitap içermektedir.Kitaplar Beşeri bilimler, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Yönetimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Tarım, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Dil, Hukuk, Edebiyat, Matematik, Biyoloji, Antropoloji ve Teknoloji alanlarındadır. E-kitaplar ve e-dokümanlar ayrıca 200’den fazla dilde yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim