e-Kitaplar

 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

ACLS Humanities E-Book

Arkeoloji, bilim ve teknoloji, din, edebiyat, felsefe, folklor, müzik, sanat, sosyoloji, siyasal bilimler, tarih, film, kadın çalışmaları gibi konularda 5.150'den fazla e-kitaba erişim sağlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Beck- e Bibliothek

Kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında 65 e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Directory of Open Access Books (DOAB)

254'ten fazla yayıncıdan 10.750’den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

EBSCO e-Book Academic Collection: EBSCO

Antropoloji, ekonomi, işletme, bilgisayar, eğitim bilimleri, siyasal bilimler, mühendislik ve teknoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, dil ve edebiyat, hukuk, sağlık bilimleri, insan bilimleri, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda 165.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

EBSCO e-Book Collection

EBSCOhost e-book veritabanı sosyal bilimler alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi tarafından satın alınan 3.725'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Europeana

Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 51 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Handbook of Psychology 2nd Edition (12 cilt)

Psikoloji disiplininin her alanını kapsayan sürekli güncellenen birçok konuda kaynağa erişim sağlamaktadır. Bu edisyon; sinir biliminde, kanıta dayalı pratik uygulamalardaki keşifleri kapsamaktadır. Ayrıca sosyal, gelişimsel ve adli psikolojideki yeni bulguları içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

HiperKitap

Türkçe e-kitap veri tabanıdır. Astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim bilimleri, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müze ve kültürel çalışmalar, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarım ve biyoloji, tarih ve tıp gibi konularda 22.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

IGI Global e-Books

Yazılım, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, iş teknolojileri, veri tabanı teknolojileri, e-devlet, global ve çevre teknolojileri, eğitim teknolojileri, akıllı teknolojiler, bilgi yonetimi ve kütüphanecilik, tıbbi teknolojiler ve sağlık, genetik, multimedya teknolojileri, güvenlik teknolojileri, etik ve hukuk, sosyal teknolojiler alanlarında BİLGİ Kütüphanesi tarafından satın alınan 4.500'den fazla tam metin e-kitap içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences veri tabanı sosyal ve davranış bilimleri alanında yayımlanmış olan ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indeksleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Istanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations

İstanbul Bilgi Üniversitesinde, bilimsel yazı ve tez yazım sürecinde araştırmacılara kaynak olan e-kitaptır.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR e-Book Collection

JSTOR e-Kitap Koleksiyonu sanat, sosyal bilimler, tarih, hukuk ve ekonomi alanında Colombia University Press, Cornell University Press, Edinburg University Press, Liverpool University Presss, Manchester University Press ve Yale University Press gibi 53 yayınevinin 40.000’den fazla elektronik kitabına tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

KPY e-Book Collection

KPY e-kitap koleksiyonu, kültür politikaları ve yönetimi konusunda yayınlamış 58'den fazla kitabı içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Legal Online/e-Kitap

Legal Online veri tabanı, Legal Yayıncılık tarafından yayımlanan 354 e-kitaba erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

OECD iLibrary

OECD’nin yayınlarını içeren veri tabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 8.000’den fazla süreli yayın sayısı, 11.555'den fazla e-kitap, 58.470'den fazla kitap bölümü ve 42 veri tabanı bulunmaktadır. Ayrıca, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 2.700 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

ProQuest Ebook Central

Antropoloji, ekonomi, işletme, bilgisayar, eğitim bilimleri, siyasal bilimler, mühendislik ve teknoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, dil ve edebiyat, hukuk, sağlık bilimleri, insan bilimleri, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda 200.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Springer e-Books

Mühendislik, hukuk, bilgisayar bilimleri, kriminoloji ve ilgili bilim dallarına ait BİLGİ Kütüphanesi tarafından satın alınan 5.480’den fazla e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

UN iLibrary

3.900 e-kitap, 60.500’den fazla kitap bölümü, 2.500’den fazla makale ve diğer birçok veriyi kullanıma sunar.

Kampüs Disi Erisim

Wiley e-Books

Ekonomi, psikoloji, biyoloji, finans, enerji ve ilgili bilim dallarına ait BİLGİ Kütüphanesi tarafından satın alınan 60’tan fazla e-kitaba tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

World e-book Library

4 milyondan fazla araştırma, nadir ve klasik eserin e-kitap formatında tam metinlerini içermektedir. Kitaplar beşeri bilimler, bilim ve teknoloji, sosyoloji, psikoloji, felsefe, ekonomi yönetimi, kamu yönetimi, tarih, tarim, tıp, eğitim, güzel sanatlar, dil, hukuk, edebiyat, matematik, biyoloji, antropoloji ve teknoloji alanlarındadır.

Kampüs Disi Erisim