Veritabanları

Academic Search Complete

Academic Search Complete elektronik dergi veritabanında bulunan 9.100’den fazla tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler; bankacılık, finans, medya, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

Academic Video Online

Academic Video Online, web üzerindeki en kapsamlı multidisipliner streaming video kaynaktır. Academic Video Online farklı disiplinlerde geniş bir yelpazede binlerce video başlıklarını bir araya getirerek, her ay eklenen 20.000'den fazla başlıkla, ödüllü filmler, belgeseller ve diğer videoları içerir.

Kampüs Disi Erisim

ACS

ACS bilimsel disiplinlerde ve geniş bir yelpazede önemli makalelerin yer aldığı 40'dan fazla tam metin hakemli dergi yayınlamaktadır.Bu disipler; Enerji ve Yakıtlar, Çevre Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Bilimi ve ilgili disiplinleri içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Applied Science & Technology Index Retrospective veritabanı 1913-1983 yılları arasındaki bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesi adına yapılan araştırmalara ışık tutan bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayın ve 3 milyonun üzerinde makale içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Art & Architecture Source

Art & Architecture Source güzel sanatlar, dekoratif ve ticari sanatlardan mimari ve mimari tasarımlara kadar çok geniş bir sanat yelpazinde çeşitli alanları içermektedir. 1928 yılına kadar geriye giden 750'den fazla tam metin dergi ve 220'den fazla tam metin kitap ve 63.000 görsel içerir.

Kampüs Disi Erisim

ARTSTOR

Artstor, mimari, sanat ve sosyal bilimler alanlarında yaklaşık 1.6 milyon imaja erişim sağlayan online kaynaktır. Veritabanındaki imajlar eğitim ve araştırma amaçlı olarak görüntülenmekte ve yönetilebilmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library

ACM (Association for Computing Machinery) elektronik dergi veritabanında bulunan 54 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, konferans bildirileri ve diğer yayınlar internet üzerinden kullanılmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Beck Online

Beck – online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara erişim sağlayan tam metin veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Berg Fashion Library

Berg Fashion Library, giyim ve moda üzerine disiplinlerarası olan ve metin, fotoğraf, dergi içeriği sağlayan online kaynaktır.

Kampüs Disi Erisim

Business Source Complete

Business Source Complete elektronik dergi veritabanında bulunan 3.840 adet tam metinli (full text) eski sayıları dahil dergi ve ülke raporları ile 25.223 adet tam metinli kitaplar, şirket profilleri, pazar araştırma raporları gibi diğer kaynaklar internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler; yönetim bilimleri, ekonomi, finans, uluslararası finans konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında 400 adet tam metinli (full text) dergiyi eski sayıları dahil,güncel sayılarıyla birlikte içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

China STM Focus

Chine STM Focus matematik, fizik, çevre, mimari, enerji, tıp, edebiyat, tarih, felsefe, politika, hukuk, eğitim & sosyal bilimler, elektronik teknolojisi & enformasyon bilimleri, ekonomi & yönetim bilimleri gibi konularda Çin' e ait İngilizce 198 akademik dergiyi ilk sayılarından günümüze tam metin erişime sunan ve ayrıca 2313 adet konferans bildirileri içeren bir veri tabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Classical Scores Library Volume II

Classical Scores Library en önemli eserlerin klasik müzik notalarının yer aldığı müzik veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

The Cochrane Library

Tıp ve sağlıkla ilgili uzmanlık alanlarında 7 adet veritabanı içeren kapsamlı bir koleksiyondur.

Kampüs Disi Erisim

Comicsplus

90’dan fazla yayınevinden 16.000’den fazla çizgi romanın bir araya geldiği bir platform aksiyon,bilim Kurgu,manga,süper kahramanlar ve sinema/TV serilerini içeren 20 popüler kategoriden oluşmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Cumhuriyet Online (Güncel Sayı ve Arşiv)

Cumhuriyet gazetesinin güncel sayısına ve 1930 yılından bugüne kadar yayımlanmış sayılarını içeren online arşive erişim sağlamaktadır. Kullanıcı adı: cumhuriyet@bilgi.edu.tr Şifre: bilgi

Kampüs Disi Erisim

Dergipark

Türkiye'de yayınlanan 600' ün üzerinde akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. Dergipark

Kampüs Disi Erisim

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır. İçeriğinde 11.252 dergi bulunmakta ve bu dergilerden 7.006 adedine tam metinli olarak erişilebilmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Emerald Management Xtra 175

Emerald Management Xtra 175 elektronik dergi veritabanında bulunan 175 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler finans, ekonomi, eğitim, yönetim bilimleri ve bilgi yönetimi konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

EMIS Professional

EMIS, piayasalar hakkında bilgiler içeren önemli veritabanlarını kullanıma sunarak, piyasa verilerinin etkili kullanımına olanak sağlar.Bu veritabanı ile araştırma yapılabilir, veriler karşılaştırılabilir ve raporlar oluşturulabilir.

Kampüs Disi Erisim

The Encyclopaedia of Islam

Ek cildi ile birlikte toplam 12 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin online versiyonudur.

Kampüs Disi Erisim

Encyclopædia Britannica

Britannica Ansiklopedisi'nin online versiyonudur.

Kampüs Disi Erisim

EndNote Web

EndNote Web, web tabanı bir kaynakça yönetim programıdır. Word ve veritabanı arayüzleri ile entere çalışabilir. Tüm Bilgi mensupları bir hesap yaratarak online olarak kullanabilir.

Kampüs Disi Erisim

EUR-LEX

EUR-Lex veritabanı AB Müktesebatının tamamına erişimi sağlamakta olup, AB anlaşmalarını, Mevzuatları, İçtihad Hukukunu, Kanun Önerilerini ve AB Resmi Gazetesini içerir. EUR-Lex veri tabanında, yürürlükteki AB Mevzuatının tümüne erişim bulunmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

EUROPA: European Union Databases

Avrupa Birliği ve ilgili alanlarda çok çeşitli ve kapsamlı veritabanları içerir.

Kampüs Disi Erisim

Eurostat

Eurostat, Avrupa üyesi ülkelerin istatistik bilgilerini içeren en kapsamlı online kaynaktır. Eurostat yıl içinde yakalanan balıkların kaç ton olduğu ya da demir yolu hatları uzunluğu gibi çok farklı ve her konuda ayrıntılı karşılaştırmalı bilgiler içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Financial Times

Dünyada yayınlanan tüm edisyonları ile birlikte 2006 yılından günümüze güncel sayılara erişim sağlar. Şifre bilgileri için kütüphaneye danışınız.

Kampüs Disi Erisim

Global Economic Monitor

Global Economic Monitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM, döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, eşya fiyatları ve yükselen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri; tüketici fiyatları, yüksek teknoloji pazarı göstergeleri, endüstriyel üretim ve mal ticareti, vb. için aylık verileri sağlar.

Kampüs Disi Erisim

Harvard Business Publishing

Harvard Business Publishing Harvard Business Review, Harvard Business Cases, blog yazıları, online ders ve simülasyon gibi bir çok kaynağa kullanıma sunar. Tam metin erişim için kütüphaneye başvurunuz.

Kampüs Disi Erisim

HeinOnline

HeinOnline, 1.800’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanlara da erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Hukuk Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Türkiye'de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda içeren veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

HukukTürk

HukukTürk veritabanı, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı Grupları, Hukuk Bibliyografyasi, Resmi Gazete, Kanun Tasarılarını içeren kapsamlı bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

IEEE Xplore

IEEE Xplore elektronik dergi veritabanı bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik ve teknoloji ve toplum gibi konularda 3.677.648 elektronik belgeye tam metin (full text) olarak erişim sağlamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

IMF eLIBRARY

The International Monetary Fund's (IMF) eLibrary, IMF dergilerine, kitaplarına, çalışma raporlarına, verilere ve istatistiki bilgilere doğrudan erişim sağlayarak analizler ve araştırma yapmayı kolaylaştırır. Bu veritabanında makroekonomi, küreselleşme, kalkınma, ticaret ve yardım, teknik yardım, demografi, gelişmekte olan piyasalar, politika danışmanlığı, yoksulluğun azaltılması, ve çok daha fazlası hakkında bilgi ve bakış açısı bulabilirsiniz.

Kampüs Disi Erisim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (26 cilt)

Sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan 26 ciltlik ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik referanslar ve konu indexleri yer almaktadır.

Kampüs Disi Erisim

İdealonline

Tarih, Dil ve Edebiyat, Siyasal Bilimler, Eğitim, Kültür & Sanat, Ekonomi & Finans, Yönetim, Bilgisayar & İnternet, Bilim & Teknoloji, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Mühendislik,Pskoloji, Sosyololoji, Felsefe ve diğer alanlarda yayınlanmış tam metin akademik ve popüler dergileri içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 1986'dan beri yayınlanan hakemli bir dergidir. 1987'den günümüze kadar tüm sayılarına tam metinli erişim mevcuttur.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences I Collection

JSTOR Art & Sciences I Collection elektronik dergi veritabanı, ekonomi, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, ekoloji, matematik, istatistik ve tarih gibi konularda yayınlanmış en temel dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences II Collection

JSTOR Art & Sciences II Collection elektronik dergi veritabanı, ekonomi, tarih, arkeoloji, Afirika, Latin Amerika, Ortadoğu, Baltık ülkeleri çalışmaları ile ilgili farklı disiplinlerde geniş bir koleksiyon içerir. Dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences III Collection

JSTOR Art & Sciences III Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle edebiyat ve dil alanında olduğu kadar müzik, sinema, folklor, gösteri sanatları, sanat çalışmaları, mimarlık ayrıca tarih ve din ile ilgili alanlarda yayınlanmış en temel dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences IV Collection

JSTOR Art & Sciences IV Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle işletme, eğitim, hukuk ve psikoloji alanlarında yayınlanmış en temel dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences V Collection

JSTOR Art & Sciences V Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle yazınsal eleştiriler ile ilgili makaleler içermektedir. Ayrıca felsefe, tarih, klasikler, din, sanat ve sanat tarihi , dil ve edebiyat gibi sanat ve beşeri bilimler alanında da yayınlanmış en temel dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

JSTOR Arts & Sciences VI Collection

JSTOR Art & Sciences VI Collection elektronik dergi veritabanı, farklı disiplerde yayınlanan ve tüm Jstor koleksiyonlarında bulunan dergilere ilave olarak çok daha geniş bir koleksiyonu içermektedir. Sosyal bilimler alanındaki tüm disiplinlerarası alanlarda yayınlanmış dergilere ek olarak ayrıca uluslarası bilim ve öğrenim alanlarında yayınlanmış en temel dergileri tam metinli (full text) olarak ilk sayısından itibaren içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veritabanıdır. Sadece kampüs içerisinden erişilmektedir.

Kluwer Arbitration

Arbitration International, Journal of International Arbitration, ASA Bulletin gibi uluslararası tahkim konulu 9 dergi ve 122 kitap sunan KluwerArbitration paketi aynı zamanda International Council for Commercial Arbitration (ICCA) ve Institute for Transnational Arbitration (ITA) gibi tahkim alanında calışmalar yapan dünyaca ünlü organizasyonların yardımı ile hazırlanmiş yardımcı araçlara erişim sağlar. KluwerArbitration içerikleri, tahkim alanında dünya çapında otorite olarak kabul edilen profesyoneller tarafından denetlenmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Lebib Yalkın

Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 67 konu başlığı altında sunulmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Lexis Nexis Juris Classeur

Fransız ve Avrupa hukukunu içeren kapsamlı hukuk veri tabanıdır. 67 konu başlığı altında sunulmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Lexpera

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, sürekli güncellenen, kapsamlı bir hukuk sistemidir.

Kampüs Disi Erisim

MasterFILE Complete

MasterFILE Complete veritabanı 2.400’den fazla tam metinli derginin eski sayılarına(1922 ye kadar) erişim sağlamaktadır. İşletme, sağlık, spor, eğlence, eğitim, moda ve diğer sosyal bilimler gibi disiplinleri kapsamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

MathSciNet

MathSciNet, 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelen matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar, yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi, özetçe veren bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

MEDLINE® with Full Text

MEDLINE with Full Text, dünyada tıbbi dergilere yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. MEDLINE’da indekslenen 1.470 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir. Tam metin kapsamı 1965’li yıllara kadar uzanan MEDLINE with Full Text, tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır

Kampüs Disi Erisim

Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (MTBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

1992'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içeren veri tabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

NARIC

Yurtdışındaki üniversitelerin denklik bilgilerini teyit etmek için üniversiteler tarafından kullanılan bir portaldır. Erişim için lütfen kütüphaneye başvurunuz.

Kampüs Disi Erisim

Newspaper Source Plus

Newspaper Source Plus veritabanı 1.200 tam metin gazeteden ve haber bülteninden milyonlarca kaydın tam metin erişimini sağlar.

Kampüs Disi Erisim

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik ve nasıl yapılır kılavuzları sağlayarak tüm üye ülkeleri kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur.

Kampüs Disi Erisim

OVID LWW

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. 1300 adet tam metin dergi içermektedir. Sağlık alanındaki profesyoneller öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Oxford Art Online

The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics ve The Concise Oxford Dictionary of Art Terms kaynaklarını içerir. Dünya üzerindeki farklı kültürleri, ülkeleri, şehirleri, kasabaları ve bölgelerinin sanatsal gelenekleri konusunda önemli arkeolojik alanları, abideleri ve binaları kapsamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Oxford Music Online

Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music ve The Oxford Companion to Music kaynaklarını içerir. Grove Music Online, müzisyenler, müzik tanımları, enstrümanlar, müzik türleri hakkında bilgilerin yer aldığı online referans kaynağıdır

Kampüs Disi Erisim

Oxford University Press Journals

Oxford University Press elektronik dergi veritabanında bulunan 290 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler ekonomi, işletme, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

PressReader

PressReader veritabanı 60 dilde, 100 ülkede yayınlanmakta olan 3.000’i aşkın gazeteye orijinal formatında tam metin erişim sağlamaktadır.
Kampüs dışı erişim için okul network’üne bağlıyken kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için kütüphane ile iletişime geçiniz.

Primal Pictures Anatomy.Tv

İnsan anatomisi ile ilgili 400,000’den fazla görüntü, tamamı multimedya üzerine kurulmuş kas yapısı ve işleyişi, biyomekanikler, cerrahi müdahaleler ve fizyolojik süreçlerle ilgili animasyonlar, MR görüntüleri ve 6,500’den fazla 3 boyutlu anatomik yapı içeren veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Project MUSE

Project MUSE elektronik dergi veritabanında bulunan 594 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler edabiyat, eğitim, kültürel çalışmalar, tarih, gösteri sanatları ve diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

ProQuest Business Collection

İş alanında en geniş kapsamlı içeriği sunan, ABI/INFORM Complete ‘ın tüm içeriğini kapsayan, Muhasebe ve Vergi, Asya iş & Referans, Bankacılık Bilgi Kaynağı, Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Bibliyografyası ile birlikte tam metin dergi, tezler, konferans tutanakları, working papers, ticari yayınlar, sanayi raporları le ayrıca Wall Street Journal, Financial Times, The Economist gibi dergi ve gazetelere erişim sağlar. ABD ve uluslararası iş ve sosyal bilimler alanında oldukça kapsamlı bir içerik sunar.

Kampüs Disi Erisim

ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection

Bu veritabanı, beşeri ve sosyal bilimler üzerine dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur. 1861 yılından günümüze dünya üzerinde, beşeri ve sosyal bilimler alanında yayınlanan 1 milyondan fazla teze PDF formatında tam metin erişim sağlar.

Kampüs Disi Erisim

PsycArticles

PsycArticles elektronik dergi veritabanı Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 187 adet tam metinli (full text) psikoloji dergisini içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

PsycCritiques

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından üretilen PsycCRITIQUES psikoloji alanında güncel akademik ve mesleki kitapların tam metin eleştirilerini içeren bir veritabanıdır. PsycCRITIQUES psikolojik bakış açısı ile ticari kitapların ve popular filmlerin eleştirilerine de yer vermektedir. PsycCRITIQUES veritabanı geriye dönük 1956 yılına kadar 39.000' den fazla kitap eleştirilerini kapsamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Psychoanalytic Electronic Publishing

Psychoanalytic Electronic Publishing elektronik dergi veritabanı, psikanaliz alanında yayınlanan en temel 57 dergiye internet üzerinden erişim vermektedir.

Kampüs Disi Erisim

PsycInfo

PsycInfo elektronik dergi veritabanında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 2500 adet psikoloji dergisinin bibliyografik bilgileri ve özetleri eski sayılar dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Retail Week

Retail Week perakende sektörüne ait haberleri, en iyi perakende işlerini, piyasa raporlarını ve verilerini içeren bir veritabanıdır. Şifre bilgileri için kütüphaneye danışınız.

Kampüs Disi Erisim

Sage Journals Online

SAGE yayınevine ait; sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 771’den fazla dergiye tam metin erişim sağlayan veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

SCIMAGO

SCIMAGO bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan, bilimsel yayın performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere performanslarını ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan bir sistemidir. Araştırmalarda kurumların yerini ve araştırma performansını görüntülemeye de yardımcı olur.

Kampüs Disi Erisim

Science

Science, orijinal bilimsel araştırmalar, bilim alanında küresel haberler ve yorumlar konusunda dünyanın önde gelen dergisidir.

Kampüs Disi Erisim

Science Direct

Science Direct elektronik dergi veritabanında bulunan 2.500 adet tam metinli, (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler; sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer alanlardadır.

Kampüs Disi Erisim

Scopus

Scopus, 5.000'den fazla yayıncıdan 20.000'ü hakemli olmak üzere 21.000 akademik dergiyi indeksleyen bir atıf ve özet veritabanıdır. Bilim, teknik, tıp, sosyal ve beşeri bilimler ve sanat konularını kapsayan dergilerden 33 milyon özete erişim sağlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Shots Online

Dünyanın en yaratıcı reklam, TV reklamları, müzik videolarını içermektedir. Üyelik bilgileri için kütüphaneye danışınız.

Kampüs Disi Erisim

SOBIAD

Sosyal Bilimler Atıf Dizini; Türkiye merkezli sosyal bilimler dergilerinde yayınlanan makalelerde yazarların başka makalelere ve kitaplara yaptıkları atıfları ortaya koymaktadır. Sosyal bilimler alanında en çok atıf yapılmış makaleyi ve kendisine en çok atıf yapılan bilim insanını ve üniversite bazında yayın ve atıf sayısını, düzenli olarak paylaşmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

Ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki literatürde, 28 ayrı konu başlığı altında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınları içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

SportBusiness International

SportBusiness International, sporun her alanında herkes için önemli haberler, analiz ve yorumlar sunan bir medya servisidir.

Kampüs Disi Erisim

SpringerLink

SpringerLink elektronik dergi veritabanında bulunan 2.858 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler, matematik, hukuk, psikoloji, işletme ve ekonomi konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

Student Resources in Context

Student Resource Center Gold, akademik müfredatla uyumlu dokümanları, biyografileri, güncel yazıları, eleştiri yazıları, 1.700'den fazla tam metinli magazin ve gazete yazıları, 20.000 'den fazla fotoğraf ve resim ayrıca pekçok farklı konuda güncel ses ve video klipleri içeren geniş kapsamlı entegre bir veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Swisslex Hukuk Veritabanı

İsviçre hukukundan 600.000 tam metin doküman, Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı. Sistemli olarak iç hukukunun tamamı, 40 önemli tam metin hukuk dergisi, 300 açıklama ve kitap, 200’den fazla hukuk tezi, haftalık olarak güncelliği sağlanmış yargı faaliyetleri Avrupa hukukundan anlaşma ve yönetmelikler, talimatlar, EuGH-kararları, hazırlanan hukuki işlemler, resmi gazete içerir.

Kampüs Disi Erisim

T.C. Resmi Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılıp Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online dergi veritabanında bulunan 983 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

Turkey Data Monitor

170 farklı veri tablosu ile Türkiye'nin makroekonomik verilerine erişim sağlayan interaktif bir veritabanıdır. Bu veritabanı Latif Mutlu Kütüphanesi'nde kullanılabilmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Turnitin

Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri Turnitin sistemine yüklenerek, bu ödevler sistem tarafından internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan eşleştirme yapılarak karşılaştırılmaktadır.

Kampüs Disi Erisim

Türk Tıp Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır.

Kampüs Disi Erisim

UNIDO

UNIDO endüstriyel istatistik veritabanı imalat sektör verisini içermektedir. INSTAT4, ekonomilerin zaman içindeki yapısal dönüşümünün derinlemesine analizini yapma imkanı sunar. INSTAT2 ise 40 yılı aşkın bir süredir tek bir sınıflandırma standardı ile veri sağlar ve bu da uzun vadeli yapısal analiz yapılabilmesini sağlar. Veritabanı, sanayi üretiminin endeks sayıları da dahil olmak üzere sanayi istatistiklerinin sekiz temel göstergesini içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Vidobu

Alanında uzman uzaktan eğitim için 9625 video eğitim ve 463 eğitim seti içermektedir. Veritabanına sınırsız erişim için ana ekran üzerinden üyeliği aktive et butonu ile bir kereye mahsus olmak kaydı ile şifre almanız gerekmektedir.

Kampüs Disi Erisim

Web of Science - Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Arts & Humanities Citation Index, sanat ve beşeri bilimler alanında yayınlanmış dergilerin yer aldığı disiplerlerarası bir indextir. Sanat ve beşeri bilimler bilimler alanlarında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 1727 adet dergiyi kapsar.

Kampüs Disi Erisim

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S)

Conference Proceedings Citation Index, tarım, biokimya, biyoloji, bioteknoloji, bilgisayar bilimleri, mühendislik, çevre bilimleri ve tıp bilimlerini içeren tüm bilimsel ve teknik alanda yayınlanmış konferanslar literatürünü kapsayan bir atıf indeksidir.

Kampüs Disi Erisim

Web of Science - Social Sciences Citation Index (SSCI)

The Social Sciences Citation Index ,güncel ve geriye dönük olarak, 50'nin üzerinde disiplini kapsayan 3134 adet sosyal bilimler dergisinden bibliyografik bilgiler, yazar özetleri ve makalelerde kullanılan kaynakların bilgilerini içerir.

Kampüs Disi Erisim

Web of Science -Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

Bu indeks sanat, ekonomi, tarih, felsefe, psikoloji,, edebiyat, yönetim bilimleri ve sosyoloji gibi disiplinleri içeren sosyal, beşeri ve sanat bilimleri alanında yayınlanmış konferanslar literatürünü içeren bir atıf indeksdir.

Kampüs Disi Erisim

Web of Science -Science Citation Index (SCI) Expanded

Bilim ve teknik konularında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 8.623 adet dergiyi kapsar. 1945'ten bugüne güncel ve geriye dönüşlü bilgi içerir.

Kampüs Disi Erisim

Westlaw Next

Westlaw Next veritabanı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hongkong v.d. kanunlarını ve kanunlarla ilgili davaları kapsar. Westlaw Next ayırıca birincil hukuk kaynaklarını, analitik kaynakları, uygulama alanı ile ilgili yaklaşımları, dava kaynaklarını,kamu kayıtlarını ve daha fazlasını içerir.

Kampüs Disi Erisim

Westlaw.UK

Westlaw.UK özellikle ingiltere hukukuna ilşkin mevzuat, dergi, kitap, haber ve AB dokümanlarına erişim sağlayan veritabanıdır.

Kampüs Disi Erisim

Wiley Online Library

Wiley Online Library” elektronik dergi veritabanında bulunan 2.295 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.Dergiler işletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularındadır.

Kampüs Disi Erisim

World Development Indicators

WDI Online tüm dünya ekonomisini kapsayan bir veritabanıdır. Bu veritabanı, 18 ülke grubu ve 200'den fazla ülke için 1960 - 2000 yıllarını kapsayan 550'den fazla kalkınma göstergelerini ve zaman dizisi verilerini içerir. Bu veriler sosyal, ekonomik, mali, doğal kaynaklar ve çevresel göstergeleri içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

Yaşam Bilimleri Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Ülkemizde tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık ve biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.

Kampüs Disi Erisim

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler, internet üzerinden tam metin (pdf) olarak erişilebilmektedir.

Kampüs Disi Erisim