Veritabanları

Academic Search Complete

Academic Search Complete elektronik dergi veritabanında bulunan 9.100’den fazla tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Academic Video Online

Academic Video Online, web üzerindeki en kapsamlı multidisipliner streaming video kaynaktır. Academic Video Online farklı disiplinlerde geniş bir

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

ACS

ACS bilimsel disiplinlerde ve geniş bir yelpazede önemli makalelerin yer aldığı 40'dan fazla tam metin hakemli dergi yayınlamaktadır.Bu disipler; Enerji ve Yakıtlar, Çevre Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Bilimi ve ilgili disiplinleri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim

Africa Development Indicators

59 Afrika Ülkesine ait 1961 yılından itibaren sosyal, ekonomi, doğal kaynaklar, yapılanma, ortaklık, yönetim gibi alanlarda 1.761'in üzerinde çok detaylı

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

ARTSTOR

Artstor, mimari, sanat ve sosyal bilimler alanlarında yaklaşık 1.6 milyon imaja erişim sağlayan online kaynaktır. Veritabanındaki imajlar eğitim ve

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library

ACM (Association for Computing Machinery) elektronik dergi veritabanında bulunan 54 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Beck Online

Beck – online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara erişim sağlayan tam metin veritabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

Berg Fashion Library

Berg Fashion Library, giyim ve moda üzerine disiplinlerarası olan ve metin, fotoğraf, dergi içeriği sağlayan online kaynaktır.

Kampüs Dışı Erişim

Business Source Complete

Business Source Complete elektronik dergi veritabanında bulunan 3.840 adet tam metinli (full text) eski sayıları dahil dergi ve ülke raporları ile 25.223

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında 400 adet tam metinli (full text) dergiyi eski sayıları dahil,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

China English Journals Fulltext Database

China English Journals Fulltext Database; matematik, fizik, çevre, mimari, enerji, tıp, edebiyat, tarih, felsefe, politika, hukuk, eğitim & sosyal bilimler, elektronik teknolojisi & enformasyon bilimleri, ekonomi & yönetim bilimleri gibi konularda Çin' e ait İngilizce 311 akademik dergiyi ilk sayılarından günümüze tam metin erişime sunan bir veri tabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

Classical Scores Library Volume II

Classical Scores Library en önemli eserlerin klasik müzik notalarının yer aldığı müzik veritabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

The Cochrane Library

Tıp ve sağlıkla ilgili uzmanlık alanlarında 7 adet veritabanı içeren kapsamlı bir koleksiyondur.

Kampüs Dışı Erişim

Cumhuriyet Online (Güncel Sayı ve Arşiv)

Cumhuriyet gazetesinin güncel sayısına ve 1930 yılından bugüne kadar yayımlanmış sayılarını içeren online arşive erişim sağlamaktadır.

Kullanıcı adı: cumhuriyet@bilgi.edu.tr
Şifre: bilgi

Kampüs Dışı Erişim

Dergipark

Türkiye'de yayınlanan 302 adet akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. Dergipark

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır. İçeriğinde 9.744 dergi bulunmakta ve bu dergilerden

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Emerald Management Xtra 175

Emerald Management Xtra 175 elektronik dergi veritabanında bulunan 175 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Encyclopædia Britannica

Britannica Ansiklopedisi'nin online versiyonudur.

Kampüs Dışı Erişim

The Encyclopaedia of Islam

Ek cildi ile birlikte toplam 12 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin online versiyonudur.

Kampüs Dışı Erişim

EndNote Web

EndNote Web, web tabanı bir kaynakça yönetim programıdır. Word ve veritabanı arayüzleri ile entere çalışabilir. Tüm Bilgi mensupları bir hesap yaratarak online olarak kullanabilir.

Kampüs Dışı Erişim

EUR-LEX

EUR-Lex veritabanı AB Müktesebatının tamamına erişimi sağlamakta olup, AB anlaşmalarını, Mevzuatları, İçtihad Hukukunu, Kanun Önerilerini ve

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

EUROPA: European Union Databases

Avrupa Birliği ve ilgili alanlarda çok çeşitli ve kapsamlı veritabanları içerir.

Kampüs Dışı Erişim

Eurostat

Eurostat, Avrupa üyesi ülkelerin istatistik bilgilerini içeren en kapsamlı online kaynaktır. Eurostat yıl içinde yakalanan balıkların kaç ton olduğu ya da

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Global Development Finance

GDF Online (The Global Development Finance) gelişmekte olan ülkelere ait, 1960-2011 yılları arasını kapsayan istatistiki verileri içerir. GDF Online;

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Global Economic Monitor

Global Economic Monitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

HeinOnline

HeinOnline, 1.800’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanlara da erişim sağlamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim

Hukuk Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Türkiye'de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

HukukTürk: İstanbul Barosu Bilgi Bankası

HukukTürk veritabanı, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

İdealonline

Tarih, Dil ve Edebiyat, Siyasal Bilimler, Eğitim, Kültür & Sanat, Ekonomi & Finans, Yönetim, Bilgisayar & İnternet, Bilim & Teknoloji, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Mühendislik,Pskoloji, Sosyololoji, Felsefe ve diğer alanlarda yayınlanmış tam metin akademik ve popüler dergileri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim

IEEE Xplore

IEEE Xplore elektronik dergi veritabanı bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik ve teknoloji ve

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 1986'dan beri yayınlanan hakemli bir dergidir. 1987'den günümüze kadar tüm sayılarına tam metinli erişim mevcuttur.

Kampüs Dışı Erişim

InCites

Bilimsel yayınlardaki performansı esas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Sosyal ve davranış bilimleri alanında yayınlanmış olan 26 ciltlik ansiklopedinin online versiyonudur. İçeriğinde alanıyla ilgili 4.000 makale, bibliyografik

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Journal Citation Reports

InCites içerisinde yer alan The Journal Citation Reports modülü, akademik dergilerin atıf bilgilerine dayanarak değerlendirilmesini ve

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences I Collection

JSTOR Art & Sciences I Collection elektronik dergi veritabanı, ekonomi, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, ekoloji, matematik, istatistik ve tarih gibi

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences II Collection

JSTOR Art & Sciences II Collection elektronik dergi veritabanı, ekonomi, tarih, arkeoloji, Afirika, Latin Amerika, Ortadoğu, Baltık ülkeleri çalışmaları ile

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences III Collection

JSTOR Art & Sciences III Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle edebiyat ve dil alanında olduğu kadar müzik, sinema, folklor, gösteri sanatları,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences IV Collection

JSTOR Art & Sciences IV Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle işletme, eğitim, hukuk ve psikoloji alanlarında yayınlanmış en temel dergileri

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences V Collection

JSTOR Art & Sciences V Collection elektronik dergi veritabanı, özellikle yazınsal eleştiriler ile ilgili makaleler içermektedir. Ayrıca felsefe, tarih,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

JSTOR Arts & Sciences VI Collection

JSTOR Art & Sciences VI Collection elektronik dergi veritabanı, farklı disiplerde yayınlanan ve tüm Jstor koleksiyonlarında bulunan dergilere ilave olarak

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları

devamı için tıklayın

Sadece kampüs içinden erişilebilir

Kluwer Arbitration

Arbitration International, Journal of International Arbitration, ASA Bulletin gibi uluslararası tahkim konulu 9 dergi ve 122 kitap sunan KluwerArbitration paketi

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Lebib Yalkın

Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Lexis Nexis Juris Classeur

Fransız ve Avrupa hukukunu içeren kapsamlı hukuk veri tabanıdır.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Material ConneXion

Material ConneXion, materyal uzmanları için geliştirilmiş, materyaller konusunda evrensel ve farklı endüstriyel tasarım.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

MathSciNet

MathSciNet, 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelen matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar, yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

MEDLINE® with Full Text

MEDLINE with Full Text, dünyada tıbbi dergilere yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. MEDLINE’da indekslenen 1.470 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (MTBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

1992'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içeren veri tabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

OECD iLibrary

OECD’nin yayınlarını içeren veritabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik ve nasıl yapılır kılavuzları sağlayarak tüm üye ülkeleri kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur.

Kampüs Dışı Erişim

OVID LWW

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. 1300 adet tam metin dergi içermektedir.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Oxford Art Online

The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics ve The Concise Oxford Dictionary of Art Terms kaynaklarını içerir. Dünya

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Oxford Music Online

Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music ve The Oxford Companion to Music kaynaklarını içerir. Grove Music Online, müzisyenler, müzik tanımları,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Oxford University Press Journals

Oxford University Press elektronik dergi veritabanında bulunan 290 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

PressReader

PressReader veritabanı 60 dilde, 100 ülkede yayınlanmakta olan 3.000’i aşkın gazeteye orijinal formatında tam metin erişim sağlamaktadır.

devamı için tıklayın

Sadece kampüs içinden erişilebilir

Project MUSE

Project MUSE elektronik dergi veritabanında bulunan 594 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır. Dergiler

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

ProQuest Business Collection

İş alanında en geniş kapsamlı içeriği sunan, ABI/INFORM Complete ‘ın tüm içeriğini kapsayan, Muhasebe ve Vergi, Asya iş & Referans, Bankacılık Bilgi Kaynağı,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

ProQuest Dissertations & Theses Full Text:
The Humanities and Social Sciences Collection

Bu veritabanı, beşeri ve sosyal bilimler üzerine dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur. 1861 yılından günümüze dünya üzerinde, beşeri ve sosyal bilimler alanında yayınlanan 1 milyondan fazla teze PDF formatında tam metin erişim sağlar.

Kampüs Dışı Erişim

PsycArticles

PsycArticles elektronik dergi veritabanı Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 187 adet tam metinli (full text) psikoloji dergisini içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim

PsycCritiques

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından üretilen PsycCRITIQUES psikoloji alanında güncel akademik ve mesleki kitapların tam metin eleştirilerini içeren bir

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

PsycInfo

PsycInfo elektronik dergi veritabanında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 2500 adet psikoloji dergisinin bibliyografik bilgileri ve özetleri

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Psychoanalytic Electronic Publishing

Psychoanalytic Electronic Publishing elektronik dergi veritabanı, psikanaliz alanında yayınlanan en temel 57 dergiye

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Sage Journals Online

SAGE yayınevine ait; sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 771’den fazla dergiye tam metin erişim sağlayan veritabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

Science

Science, orijinal bilimsel araştırmalar, bilim alanında küresel haberler ve yorumlar konusunda dünyanın önde gelen dergisidir

Kampüs Dışı Erişim

Science Direct

Science Direct elektronik dergi veritabanında bulunan 2.500 adet tam metinli, (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Scopus

Scopus, 5.000'den fazla yayıncıdan 20.000'ü hakemli olmak üzere 21.000 akademik dergiyi indeksleyen bir atıf ve özet veritabanıdır.

more information

Kampüs Dışı Erişim

Serials Directory

Serials Directory en güncellenmiş ve en doğru bibliyografik bilgiye erişimin yanı sıra, popüler süreli yayınların güncel fiyatlandırma bilgilerini de sağlar.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Shots Online

Dünyanın en yaratıcı reklam, TV reklamları, müzik videolarını içermektedir. Üyelik bilgileri için kütüphaneye danışınız.

Kampüs Dışı Erişim

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

Ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki literatürde, 28 ayrı konu başlığı altında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınları içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim

SpringerLink

SpringerLink elektronik dergi veritabanında bulunan 1.991 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Staudinger BGB Großkommentar

Alman Medeni Kanununu içeren otorite kaynağıdır. Alman hukuku konusunda derin ve doğru yasal bilgi içerir.

Kampüs Dışı Erişim

Student Resource Center Gold

Student Resource Center Gold, akademik müfredatla uyumlu dokümanları, biyografileri, güncel yazıları, eleştiri yazıları, 1.700'den fazla tam metinli

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Swisslex Hukuk Veritabanı

İsviçre hukukundan 600.000 tam metin doküman, Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı. Sistemli olarak iç hukukunun tamamı,

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online dergi veritabanında bulunan 983 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil, internet üzerinden kullanılmaktadır.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

T.C. Resmi Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Turkey Data Monitor

170 farklı veri tablosu ile Türkiye'nin makroekonomik verilerine erişim sağlayan interaktif bir veritabanıdır. Bu veritabanı Latif Mutlu Kütüphanesi'nde kullanılabilmektedir.

 

Turnitin

Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri Turnitin sistemine yüklenerek, bu ödevler sistem

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Türk Tıp Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Web of Science - Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Arts & Humanities Citation Index, sanat ve beşeri bilimler alanında yayınlanmış dergilerin yer aldığı disiplerlerarası bir indextir. Sanat ve beşeri bilimler

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S)

Conference Proceedings Citation Index, tarım, biokimya, biyoloji, bioteknoloji, bilgisayar bilimleri, mühendislik, çevre bilimleri ve tıp bilimlerini

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Web of Science -Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

Bu indeks sanat, ekonomi, tarih, felsefe, psikoloji,, edebiyat, yönetim bilimleri ve sosyoloji gibi disiplinleri içeren sosyal, beşeri ve sanat bilimleri alanında

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Web of Science -Science Citation Index (SCI) Expanded

Bilim ve teknik konularında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 8.623 adet dergiyi kapsar. 1945'ten bugüne güncel ve geriye dönüşlü bilgi içerir.

Kampüs Dışı Erişim

Web of Science - Social Sciences Citation Index (SSCI)

The Social Sciences Citation Index ,güncel ve geriye dönük olarak, 50'nin üzerinde disiplini kapsayan 3134 adet sosyal bilimler dergisinden

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Westlaw International

Westlaw International veritabanı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hongkong kanunlarını ve kanunlarla ilgili

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Wiley Online Library

Wiley Online Library” elektronik dergi veritabanında bulunan 2.295 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

World Development Indicators

WDI Online tüm dünya ekonomisini kapsayan bir veritabanıdır. Bu veritabanı, 18 ülke grubu ve 200'den fazla ülke için 1960 - 2000 yıllarını kapsayan

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim

Yaşam Bilimleri Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Ülkemizde tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık ve biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007

devamı için tıklayın

Kampüs Dışı Erişim